DIC_Mail_Header_1320x543
NIEUWSBRIEF ZOMER 2020

Innoveren doe je niet alleen!

Stilstand is achteruitgang. Dat klinkt als een versleten dooddoener. Darwin zei hetzelfde in deze woorden: niet de sterkste of de snelste overleeft, maar degene die zich het best aanpast aan veranderende omstandigheden. Nou, over veranderende omstandigheden weten we in de landbouw mee te praten! Er komt de laatste jaren een waar spervuur aan eisen, regels en verwijten op de sector af. Maar één ding is zeker: moedeloosheid is het begin van het eind van de onderneming.

Hoe overleven we deze tijd dan wel? Waar halen we de moed vandaan? Daar is veel over te zeggen, maar ‘door ons aan te passen’ hoort daar zeker ook bij. Aanpassen door te veranderen, te vernieuwen, te innoveren. Dat geeft energie en moed. Door te vernieuwen openen we nieuwe perspectieven. En dat is waar de Innovatie Coöperatie individuele boeren en MKB-ers in de agrosector mee wil helpen. In deze nieuwsbrief zie je daarvan enkele voorbeelden. Onderzoek toont keer op keer aan dat het MKB (het midden en klein bedrijf) de krachtige innovatiemotor is in ons land. Dat geldt ook in de agrosector. Het probleem met vooral de kleinere MKB-ers -en ook boeren- is vaak dat zij heel veel goede ideeën hebben, maar dat het hen ontbreekt aan tijd, geld, netwerk en toegang tot kennis, markt en overheden om van hun vernieuwende idee een succes te maken. En dat is de concrete hulp die de Innovatie Coöperatie kan bieden. Dus, heb je een goed idee en wil je daar concreet mee aan de slag, neem dan met ons contact op.

Samen maken we van jouw idee een succes!

Erik Koldewey, Ellen de Lange, Carel de Vries

Een 'studiegroep met agro-nerds'?

Onlangs gingen we in gesprek met een Lochemse melkveehouder over nauwkeurige precisielandbouw en het breder toegankelijk maken van RTK-GPS in de Achterhoek. Samen met De Marke verkennen we of er meer boeren of loonwerkers zijn die ervaring hebben met deze navigatiesystemen. We horen het graag als je wilt aansluiten bij een bijeenkomst rondom dit thema!
RTK GPS

Ode aan de os

Melkveehouder Suzanne Ruesink en chefkok Nel Schellekens richten zich met hun initiatief 'Ode aan de Os' op het verwaarden van jersey stierkalveren die worden geboren op melkveebedrijven. Beide ondernemers zijn op zoek naar Achterhoekse boeren, particuliere grondeigenaren en vrijwilligers om dit concept groter te maken.
ode aan de os

Gezamenlijke aanpak leidt tot duurzamere maisteelt

Boeren in Lochem gebruikten dit voorjaar ruim de helft minder glyfosaat op hun maïsland ten opzichte van vorig jaar. Bovendien groeit de bewustwording onder de Lochemse inwoners, zo blijkt uit een inventarisatie. Onder de naam Groene Groenbemesters werken boeren en loonwerkers samen met De Innovatie Coöperatie aan een maisteelt zonder glyfosaat.
demo vanggewas 3 maart- kleiner

Gemeenten Lochem én Bronckhorst kleuren geel

Boeren, burgers en bedrijven zorgen via crowdfunding voor een 16,5 km lang zonnebloemlint in Lochem. Meer dan tweehonderd burgers en acht bedrijven trokken hun portemonnee, om zo samen met Lochemse boeren de biodiversiteit een handje te helpen. De gemeente Bronckhorst volgt dit jaar de Lochemse aanpak om het landschap te kleuren. Ook hier geniet je van 16,5 km aan zonnebloemen en bloemenmengsels langs de mais!
Foto zonnebloemen

Demovelden Groene Weide Meststof

Nutriënten herwinnen om de bemestingspraktijk duurzamer te maken: dat is waar het project 'Precisiebemesting met groene meststof' om gaat. De afgelopen periode is de samenstelling van de Groene Weide Meststof (GWM) verder geoptimaliseerd en zijn er demo velden met de GWM aangelegd in Laren. In deze video's vertelt melkveehouder André de Groot over de demovelden en de opzet van het onderzoek.
Foto andre en arjan
logo_dic
MailPoet