DIC_Mail_Header_1320x543-1024x421 zonder regio
NIEUWSBRIEF september 2022

Ontdekken in de praktijk!

De agrarische sector is tegenwoordig een hot item. Het valt op dat iedereen meningen heeft over stikstof, natuur, klimaat, dierenwelzijn, vlees of plantaardig. Al dan niet gestoeld op kennis van zaken. Wat vooral opvalt, is dat oplossingen niet voor het oprapen liggen; makkelijke keuzes zijn er niet. En als we niet oppassen blijven we daarom maar praten. Eigenlijk is de conclusie dat niemand het precies weet en dat we samen in de praktijk op zoek moeten naar de beste routes.

In de praktijk, met de voeten in de klei en het zand, samen ontdekken wat er wel en niet kan. Een voorbeeld daarvan is de themadag ‘Toekomstgericht Telen’ die Hofmeijer Loonwerkbedrijf BV, in samenwerking met Leernetwerk Natuurinclusief Brummen en ons organiseerde op 25 augustus jl. Meer dan 140 belangstellenden kwamen in een open en onderzoekende sfeer kijken naar het demoveld en praten over de voor- en nadelen van de teelten en technieken. Een topdag! En zo zijn er meer ondernemers samen met deskundigen en samenwerkingspartners in de praktijk op zoek naar oplossingen. In deze nieuwsbrief lees je meer voorbeelden.

Op woensdagavond 23 november a.s. organiseren wij weer het jaarlijkse Agro Innovatie Event waar dit soort doeners vertellen over hun ervaringen. Dit jaar hopelijk weer fysiek en zijn we te gast bij het Zone.College in Twello. Zet de datum alvast in je agenda!

En wil jij ondertussen ook aan de slag met jouw ideeën in de praktijk? Vanuit De Innovatie Coöperatie helpen we je daar graag bij. Onze innovatiemakelaars helpen door het leggen van nieuwe contacten, door te inspireren en door te ondersteunen met kennis en financiering. Laat je inspireren door de voorbeelden in deze nieuwsbrief en meld je via info@deinnovatiecooperatie.nl.

Voel je vrij om deze nieuwsbrief te delen, door te sturen of meld je aan als abonnee.

Alfons van den Belt, Linda Commandeur, Ivo Holmer, Ellen de Lange, Carel de Vries, Rina Scharpert en Erik Koldewey

Volle bak in Brummen

Het zonovergoten Brummen was op donderdag 25 augustus het decor voor de themadag Toekomstgericht Telen. Zo’n 140 bezoekers, waaronder veel boeren, maar ook natuurorganisaties en overheden, lieten zich informeren over eiwit uit eigen regio, bodemkwaliteit en biodivers telen. Een geslaagde dag, met interactieve workshops én een machinemarkt. Kon je er niet bij zijn? De Stentor maakte een filmpje en via deze link vind je een korte terugblik op de dag.
d29e461f-82f4-47d7-987f-61a5aa1608b7

Steeds opnieuw het wiel uitvinden

Theo Nieuwenhuis is geen doorsnee-ondernemer en heeft ook geen doorsneebedrijf. Theo en zijn vrouw verkochten hun melkveehouderijbedrijf dat in Natura2000-gebied De Rijnstrangen lag. Begin 2018 kochten ze in Didam een bestaand melkveebedrijf, maar niet om hier als melkveehouder verder te gaan. Als biologisch akkerbouwer heeft hij de laatste jaren flink gepionierd en grote stappen gemaakt. Waar is hij mee bezig?
Strokenteelt Theo Nieuwenhuis

Excursie hooidrogerij

Eind augustus ging een groepje Achterhoekse boeren op bezoek bij Maatschap Dubbink om de drooginstallatie van het Oostenrijkse bedrijf Lasco te bekijken. Tijdens het bezoek werd uitgebreid stilgestaan bij hoe het voeren van hooi bijdraagt aan het optimaliseren van het melkveebedrijf. Een excursie, zoals deze, biedt ondernemers inspiratie en informatie, maar ook een stok achter de deur om (nieuwe) stappen te zetten. Een idee voor of behoefte aan een excursie? Laat het ons weten; we denken graag met je mee.
IMG_5076 verkleind gesneden

Interesse in biobased telen?

Op initiatief van het netwerk Samen Biobased Bouwen ging een groep van honderd Achterhoekers naar de Floriade om zich te verdiepen in duurzame bouwmethodes.
Ondanks dat de markt voor biobased bouwmaterialen nog klein is, blijkt het voor boeren interessant om zich te oriënteren op de teelt van gewassen die CO2 vastleggen.
Interesse in biobased telen of denk je na over grondstoffenteelt? We helpen je graag een stap verder of brengen je in contact met de juiste partij. Neem contact op.
Biobased bouwen verkleind

Inspirerende excursie akkerbouwbedrijf Zonnegoed

Eind augustus ging De Innovatie Coöperatie met een groepje akkerbouwers op bezoek bij Joost van Strien in Ens. Zijn biologisch akkerbouwbedrijf Zonnegoed kenmerkt zich door een volledige plantaardige bemesting, aanvoer van natuurcompost en niet kerende grondbewerking. Theo Nieuwenhuis uit Didam was een van de bezoekers. Het bezoek was mede op zijn verzoek. Wat wekte zijn interesse?
IMG-20220824-WA0003

23 November - Agro Innovatie Event Twello

De vijfde editie van het jaarlijkse Agro Innovatie Event vindt plaats op woensdagavond 23 november 2022 op het Zone.college in Twello. Het programma staat wederom volledig in het teken van boereninnovaties en vernieuwingen in de Agro sector. Ondernemers uit de Cleantech Regio, de Achterhoek en Liemers delen hoe hun (soms nog prille) ideeën zich ontkiemen tot innovaties en werkbare bedrijfsmodellen.
DIC_SaveTheDate_AgroEvent2022alt verkleind nieuw
facebook twitter linkedin youtube 
De Innovatie Coöperatie wordt in de Achterhoek ondersteund vanuit de Provincie Gelderland en in de Cleantech Regio vanuit Cleantech Regio Deal. Met de Regio Deal geven Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, ondernemers en onderwijs samen invulling aan de ambitie van de Cleantech Regio om groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren. Al deze partijen hebben een financiële bijdrage geleverd om de projecten mogelijk te maken.