DIC_Mail_Header_1320x543-1024x421 zonder regio
NIEUWSBRIEF april 2022

Boer, blijf aan de bal!

Onlangs verscheen er een column van De Innovatie Coöperatie in de rubriek van Pak An in Achterhoeks Nieuws. Het thema is Boer, blijf aan de bal. De strekking van de column is als volgt.

Nu de agrarische sector meer dan ooit onder de druk staat, is het zaak dat de sector het initiatief in eigen hand houdt. Johan Cruijff zei ooit: “Zolang jij de bal hebt, kunnen zij niet scoren.” Met andere woorden blijf aan de bal en neem als sector het initiatief in eigen hand. Op dit moment zien we juist dat veel nieuwe initiatieven in de landbouw van buiten de landbouw zelf komen. Denk aan initiatieven als Herenboeren en Land van Ons. Interessant en inspirerend. Dat moeten we als sector toch ook zelf kunnen organiseren? Met een groep boeren zijn we inmiddels de zoektocht naar grond gestart. Lees hieronder meer over dit initiatief.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat aanpassingsvermogen het allerbelangrijkst is voor bedrijven om te overleven, nog méér dan vakmanschap en techniek. Je moet dus zorgen dat je goed bent in nieuwe dingen doen! Dat innoveren, vernieuwen en aanpassen is juist in deze tijd hard nodig om in te spelen op de nieuwe werkelijkheid en wensen van de maatschappij. Juist agrariërs en andere ondernemers rondom de boer kunnen met hun ideeën, energie en passie het verschil kunnen maken. In deze nieuwsbrief daarom aandacht voor een initiatief waarbij agrariërs samen met de kunststofindustrie werken aan een keten voor snoeihout.

Vaak is het in de praktijk niet eenvoudig. Veelal door gebrek aan tijd, kennis, netwerk en geld. De Innovatie Coöperatie helpt boeren en mkb-ers daarbij kosteloos en zonder verdere belangen. Boeren, kom maar op met jullie nieuwe ideeën! Om maar af te sluiten met Johan Cruijff: "Je moet schieten, anders kun je niet scoren."

Voel je vrij om deze nieuwsbrief te delen, door te sturen of meld je aan als abonnee.

Alfons van den Belt, Linda Commandeur, Ivo Holmer, Ellen de Lange, Carel de Vries, Rina Scharpert en Erik Koldewey
8b7673d2dbefe1352516bfa5025d9ecb
Impressievideo onderwijsprogramma met Zone.College op De Marke
Praktijkrijk Leren

Boeren op zoek naar meer grond, inpassing van natuur en een goed verdienmodel

Veel agrariërs willen wel extensiever boeren met meer aandacht voor natuur, maar hoe kom je daarvoor aan voldoende grond en hoe maak je dat lonend? Op woensdag 16 maart gingen acht boeren uit Laren en Winterswijk op verkenning met innovatiemakelaars Ivo Holmer en Alfons van den Belt.

IMG-20220316-WA0011

Agrariërs werken samen met kunststofindustrie

Agrarische natuurvereniging Veluwe IJssel Zoom (VIJZ) wil snoeihout beter tot waarde brengen. Daarvoor heeft De Innovatie Coöperatie hen in contact gebracht met Innodeen uit Lochem. Ludo Schennink, commercieel manager bij Innodeen, doet uit de doeken wat de partijen voor elkaar kunnen betekenen.
Wilgen knotten
De Innovatie Coöperatie wordt ondersteund vanuit de Provincie Gelderland en de Cleantech Regio Deal. Met de Regio Deal geven Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, ondernemers en onderwijs samen invulling aan de ambitie van de Cleantech Regio om groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren. Al deze partijen hebben een financiële bijdrage geleverd om de projecten mogelijk te maken.