DIC_Header_2022_1320x543pix 2022 verkleind
NIEUWSBRIEF maart 2023

Ruimte maken voor uitvoering

De recente verkiezingen van provinciale staten en de waterschappen zijn niemand ontgaan. Ook de grote politieke verschuivingen niet. Wat opvalt is dat er veel discussie is over deadlines. Vijf jaar eerder of later, daar wordt veel tijd aan besteed. Ondertussen gebeurt er in de praktijk bar weinig, omdat ‘we’ met ons allen afwachten. Daar is niemand bij gebaat.

Wat ontbreekt is uitvoeringskracht. Wij merken dagelijks dat ondernemers barsten van nieuwe ideeën, maar dat het te weinig lukt deze nieuwe ideeën in de praktijk te brengen. Onzekerheid helpt daar niet bij, maar ook het gebrek aan durf en ruimte om te experimenteren, staat vernieuwing in de weg. Ruimte in de breedste zin van het woord: ruimte in je hoofd om buiten de kaders te denken, financiële ruimte, fysieke ruimte, maar ook wettelijke en juridische ruimte. We moeten deze ruimte creëren voor meer uitvoeringskracht. Dit vraagt durf van ondernemers, maar ook van politici en ambtenaren.

Ondertussen laten doeners uit de regio zich niet tegenhouden. Ook in deze nieuwsbrief weer mooie voorbeelden van ondernemers die het roer omgooien en die het anders doen. Zo organiseert Pieter Brouwer op 5 april een inspiratiecafé over bodemvruchtbaarheid, gooit Peter Voormeeren het over een andere boeg van melkvee naar biobased bouwen en deelt Suzanne Ruesink haar uitvoeringskracht met anderen.

Wil jij je nieuwe ideeën ook in de praktijk brengen? Onze innovatiemakelaars helpen je graag door het leggen van nieuwe contacten, door te inspireren en door te ondersteunen met kennis en financiering. Laat je inspireren door de voorbeelden in deze nieuwsbrief en meld je via info@deinnovatiecooperatie.nl.

Voel je vrij om deze nieuwsbrief te delen, door te sturen of meld je aan als abonnee.

Alfons van den Belt, Linda Commandeur, Ivo Holmer, Ellen de Lange, Carel de Vries, Rina Scharpert en Erik Koldewey

Kom naar het inspiratiecafé: Bodemvruchtbaarheid op het melkveebedrijf!

Grond is een belangrijk productiemiddel. We moeten steeds zorgvuldiger omgaan met de bodem. In dit inspiratiecafé op woensdag 5 april staat de bodemvruchtbaarheid op het melkveebedrijf centraal. Pieter Brouwer, initiatiefnemer van het project Klimaatkeren, ontvangt ons op zijn melkveebedrijf en praat ons bij over bodemvruchtbaarheid.

Onderzoek Saxion naar verduurzamen snoeiafval VIJZ

Drie studenten van Hogeschool Saxion deden voor de agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom (kortweg VIJZ) een onderzoek naar de duurzame toepassing van snoeihout. Conclusie is dat snoeihout als grondstof voor bouwmaterialen technologisch en financieel nog niet haalbaar is. Wel komen oplossingsrichtingen als biochar, biomeiler of de inzet als biomassa naar voren.

Peter gooit het over een andere boeg: van koeien naar biobased bouwen

Voormalig melkveehouder Peter Voormeeren uit Terwolde ziet toekomst in biobased bouwen. Hij teelt gewassen om bouwmaterialen van te laten maken voor de bouw van enkele woningen in het buitengebied. Dit jaar start hij met de teelt van tien hectare vezelhennep. Lees meer over zijn beweegredenen.

Suzanne inspireert ondernemers tijdens inspiratiecafé in eigen huis

‘Fouten maken mag’, zegt Suzanne Ruesink alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Sinds ze veel personeel heeft en moeder is, merkt ze dat dit helemaal niet zo makkelijk is. ‘Ik heb nu nog meer waardering voor mijn ouders, omdat ze ons gewoon lieten uitproberen, we zelf onze fouten mochten maken en het zelf mochten oplossen. Ik merk nu hoe snel je geneigd bent in te grijpen.’
facebook twitter linkedin youtube 
De Innovatie Coöperatie wordt in de Achterhoek ondersteund vanuit de Provincie Gelderland en in de Cleantech Regio vanuit Cleantech Regio Deal. Met de Regio Deal geven Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, ondernemers en onderwijs samen invulling aan de ambitie van de Cleantech Regio om groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren. Al deze partijen hebben een financiële bijdrage geleverd om de projecten mogelijk te maken.
Email Marketing Powered by MailPoet