DIC_Header_2022_1320x543pix 2022 verkleind
NIEUWSBRIEF juli 2023

Wij geloven in innovatie van onderaf

Innovatie is niets meer dan de succesvolle introductie in de praktijk van iets nieuws. Hoewel de definitie van innovatie niet zo ingewikkeld is, is het vernieuwen in de praktijk toch uitdagender dan op papier bedacht. Door de waan van de dag - de koe moet gemolken en de oogst moet van het land - vind je als ondernemer niet altijd tijd om stil te staan bij je nieuwe ideeën en vereist het energie en een netwerk om nieuwe samenwerkingspartners te vinden. Ook zijn financiële risico’s van vernieuwing lang niet altijd overbrugbaar. Dat is de reden waarom De Innovatie Coöperatie is opgericht. De innovatiemakelaars helpen agrarische ondernemers en MKB-ers hun nieuwe ideeën in de praktijk te brengen.

Innoveren gebeurt in de praktijk: de kans op succes van vernieuwing is groter als ondernemers mogelijkheden zien en de energie hebben om het aan te pakken. Daarom geloven wij in vernieuwing van onderaf en staan wij dicht bij de boer. De innovatiemakelaars van De Innovatie Coöperatie helpen agrarische ondernemers kosteloos om hun nieuwe ideeën in de praktijk te brengen. Dit begint altijd bij goed scherp krijgen van de vraag en het idee. Wat wil je precies en waarom lukt het (nog) niet? Onze innovatiemakelaars helpen vervolgens om de juiste samenwerkingspartners te vinden, de benodigde kennis en financiële middelen, zodat ondernemers de volgende stap kunnen zetten. Soms is maar een klein zetje nodig, een andere keer helpen we met het organiseren en structureren van een complex vraagstuk.

Ben jij ook benieuwd wat samenwerking jou kan bieden? En wil jij samen met anderen nieuwe ideeën ontdekken en in de praktijk brengen? Onze innovatiemakelaars helpen je graag door het leggen van nieuwe contacten, door te inspireren en door te ondersteunen met kennis en financiering. Laat je inspireren door de voorbeelden in deze nieuwsbrief en meld je via info@deinnovatiecooperatie.nl.

Voel je vrij om deze nieuwsbrief te delen, door te sturen of meld je aan als abonnee.

Alfons van den Belt, Linda Commandeur, Ivo Holmer, Ellen de Lange, Carel de Vries, Rina Scharpert en Erik Koldewey

Agro Innovatietafel Beschikaarheid grond: Hoe zet je meer grond in voor boeren die willen extensiveren?

Rondom de vraag: ‘Wat zijn de kansen voor de leden van de Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei om in samenwerking met andere grondeigenaren meer grond in te zetten voor boeren die willen extensiveren?’ organiseerde De Innovatie Coöperatie een Agro Innovatietafel. Met vijftien deelnemers van diverse partijen gingen we in gesprek over deze vraag. Dit leverde een zeer boeiende discussie op.

Teelt- en machinebijeenkomst hennepteelt bij Kamps de Wild

De tweede bijeenkomst van Biobased Teelten voor de bouw (van De Innovatie Coöperatie en Samen Biobased Bouwen) was eind juni bij Kamps de Wild in Zevenaar.
Een teeltadviseur van Greeninclusive vertelde over de teelt en over hoe zij een keten opbouwen van boer tot bouw, zodat de agrarische sector een goede positie in de keten heeft met een goed verdienmodel. Zij ontwikkelden daarvoor o.a. een methode om CO2-certficaten uit te geven voor de biobased hennepketen als extra inkomstenbron op. Er waren een aantal machines te bezichtigen, die door Greeninclusive zijn geprepareerd voor de hennepteelt.

Inspiratiecafé bij Bronckhorster Beef: Toekomstgericht boeren

In juni was er een Inspiratiecafé bij Henry en Romy Mentink. Het thema was toekomstgericht boeren. Op hun bedrijf Bronckhorster Beef namen ze de deelnemers mee in een praktische rondleiding over boeren met de natuur. Bekijk de foto's en lees meer over de visie van Henry en Romy.

De Innovatie Coöperatie levert bijdrage aan expositie Grondtonen van IJsselbiënnale

De IJsselbiënnale is een tweejaarlijkse buitententoonstelling met prikkelende kunstwerken langs de IJssel. Onder de titel Grondtonen stelt IJsselbiënnale 2023 van 17 juni t/m 17 september de aarde, bodem en grond centraal. In de voormalige Harculo-centrale bij Zwolle is een compacte expositie ingericht over Enkeerdgronden. Tijdens de IJsselbiënnale wordt dit boereninitiatief getoond aan een breder publiek, om zo een eerbetoon aan de bodem en de boer geven.

Agenda

Zaterdag 9 september

Vrijdag 15 september
facebook twitter linkedin youtube 
De Innovatie Coöperatie wordt in de Achterhoek ondersteund vanuit de Provincie Gelderland en in Regio Stedendriehoek vanuit Cleantech Regio Deal. Met de Regio Deal geven Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, ondernemers en onderwijs samen invulling aan de ambitie van de Cleantech Regio om groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren. Al deze partijen hebben een financiële bijdrage geleverd om de projecten mogelijk te maken.