DIC_Header_2022_1320x543pix 2022 verkleind
NIEUWSBRIEF november 2022

Vooruitboeren naar morgen

Innovatie is de succesvolle introductie van iets nieuws in de praktijk. Dat klinkt simpel, maar dat is het meestal niet. Vooral in deze tijd, met complexe maatschappelijke vraagstukken, is het als ondernemer nog niet zo eenvoudig je perspectief te verleggen. Innoveren vraagt om aandacht, tijd, geld maar óók om een blik naar buiten. Het ‘kruisen’ van kennis en inzichten vanuit verschillende sectoren leidt doorgaans tot grotere innovatiestappen en oplossingen.

Zo laat ook varkenshouder Tonnie Veldhuis uit Klarenbeek zien; samen met supermarkten vergroot hij zijn afzet in coöperatie Van Onze Grond. En ook een initiatief als Grassa is het resultaat van een samenwerking met mensen van binnen én buiten de sector. Dit is dan ook exact ons doel van het Agro Innovatie Event op 23 november. Om inspiratie op te doen voor oplossingen die buiten de bestaande kaders liggen.
De essentie van toekomstgericht ondernemen is dat je bereid bent je bedrijfsmodel of -strategie aan te passen wanneer dit noodzakelijk is om je doel te behalen. Of zoals Carel de Vries in deze nieuwsbrief aangeeft: ‘We moeten nieuwe wegen vinden voor nieuwe toekomstperspectieven voor de boeren van morgen. Daarvoor is De Innovatie Coöperatie in het leven geroepen: om te helpen jouw innovatieve idee tot een succes te maken.’

En wil jij ondertussen ook aan de slag met jouw ideeën in de praktijk? Vanuit De Innovatie Coöperatie helpen we je daar graag bij. Onze innovatiemakelaars helpen door het leggen van nieuwe contacten, door te inspireren en door te ondersteunen met kennis en financiering. Laat je inspireren door de voorbeelden in deze nieuwsbrief en meld je via info@deinnovatiecooperatie.nl.

Voel je vrij om deze nieuwsbrief te delen, door te sturen of meld je aan als abonnee.

Alfons van den Belt, Linda Commandeur, Ivo Holmer, Ellen de Lange, Carel de Vries, Rina Scharpert en Erik Koldewey

Durf verder te kijken dan je eigen erf

Varkenshouder Tonnie Veldhuis (54) uit Klarenbeek komt samen met Martin Binnendijk van Jumbo Binnendijk uit Twello tijdens de 10 minutensessies aan het woord op ons Agro Innovatie Event. Zij zijn daar namens Coöperatie Van Onze Grond. Als voorproefje van het Event vragen we hem wat hem beweegt als ondernemer.
JDP9220914-0937-Lores

Inspiratiecafé: excursie Grassa

Vorige week gingen we, samen met een groep melkveehouders en loonwerkers op excursie naar Grassa. Dit bedrijf ontwikkelde een methode waarbij gras wordt geperst, verhit en gefilterd. Door dit proces ontstaat ontsloten gras, graseiwit, prebiotisch suiker en een plantaardige meststof. Een interessant bezoek vol gesprekken over de potentie van gras voor emissiereductie.
95757dbf-9411-4abd-ab8b-a7c551676894 liggend

Help jij met jouw perceel het project Klimaat keren een stapje verder?

Een van de projecten van De Innovatie Coöperatie is Klimaat keren, voorheen bekend als Enkeerd 2.0. Klimaat keren is een innovatieve manier om de vruchtbare teeltlaag van het land te verdiepen door de organische stof dieper in de grond te mengen. Het resultaat is meer koolstofvastlegging en een diepere bewortelingsmogelijkheid voor het gewas en daardoor een betere vochtlevering. We vragen innovatiemakelaar Alfons van den Belt naar de stand van zaken.
DJI_0208-web

Hoe gaat het met Carel?

Carel de Vries gaf de afgelopen jaren, samen met Erik Koldewey, vorm en inhoud aan De Innovatie Coöperatie. Hij trok, samen met ondernemers, diverse projecten van de grond. Maar begin dit jaar verdween hij plotseling van het toneel en is sindsdien niet meer gesignaleerd. Regelmatig vragen mensen waar is Carel toch gebleven?
Carel

23 November - Agro Innovatie Event Twello

De vijfde editie van het jaarlijkse Agro Innovatie Event vindt plaats op woensdagavond 23 november 2022 op het Zone.college in Twello. Het programma staat wederom volledig in het teken van boereninnovaties en vernieuwingen in de Agro sector. Ondernemers uit de Cleantech Regio, de Achterhoek en Liemers delen hoe hun (soms nog prille) ideeën zich ontkiemen tot innovaties en werkbare bedrijfsmodellen.
DIC_Banner 2022 def verkleind
facebook twitter linkedin youtube 
De Innovatie Coöperatie wordt in de Achterhoek ondersteund vanuit de Provincie Gelderland en in de Cleantech Regio vanuit Cleantech Regio Deal. Met de Regio Deal geven Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, ondernemers en onderwijs samen invulling aan de ambitie van de Cleantech Regio om groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren. Al deze partijen hebben een financiële bijdrage geleverd om de projecten mogelijk te maken.
Email Marketing Powered by MailPoet