Excursie akkerbouw Zonnegoed

Op woensdag 24 augustus gaan we van 14:00 -16:00 uur met een klein groepje akkerbouwers op bezoek bij Joost van Strien in Ens. Joost heeft een biologisch akkerbouwbedrijf en is afgelopen jaar Agrarisch ondernemer van het jaar geworden. Zijn bedrijf kenmerkt zich door plantaardige bemesting door vlinderbloemigen te gebruiken als maaimeststof, natuurcompost aan te voeren en niet kerende grondbewerking. Zie ook www.zonnegoed.nl. Vanuit De Innovatie Coöperatie kregen we een vraag van een akkerbouwer om hier te gaan kijken en dat doen we graag met een leuke groep akkerbouwers.

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan contact op met Ivo: ivo@deinnovatiecooperatie.nl, M 06 20 81 28 97