Inspiratiecafé: Bodemvruchtbaarheid op het melkveebedrijf

Grond is een belangrijk productiemiddel. De bemestingsnormen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden aangescherpt. We kunnen steeds minder corrigeren. We moeten daarom steeds zorgvuldiger omgaan met de bodem. In dit inspiratiecafé staat de bodemvruchtbaarheid op het melkveebedrijf centraal. Pieter Brouwer, initiatiefnemer van het project Klimaatkeren, ontvangt ons op zijn melkveebedrijf en praat ons bij over bodemvruchtbaarheid. 

Op woensdag 5 april gaan van 13.00 tot 16.00 uur bezoekers van het inspiratiecafé en Pieter Brouwer met elkaar het gesprek aan over bodemvruchtbaarheid. Locatie is Haarweg 12A, 6975 AJ Tonden. Het inspiratiecafé is bedoeld voor melkveehouders die serieus met hun grond omgaan en zich willen verdiepen. Er is plaats voor tien deelnemers.

Programma

13.00 uur Start binnen met inleiding Pieter Brouwer:

 • Bodemvruchtbaarheid = fysisch, chemisch en biologisch
 • OS, bewortelingsdiepte, wateropslag, koolstof en project Klimaatkeren
 • Mogelijke bewerkingen, ondiepe grondbewerking, opbrengen (berm)maaisel, compost,
 • Groenbemesters, bodemleven, kruidenrijkgrasland
 • Beregenen, verschil grondsoort en gewas
 • Bodemdruk, wat is goed?
 • Wat doen de deelnemers al? Discussie, tips en nieuwe ideeën.

Vanaf ongeveer 14.30 uur het veld in:

 • Bekijken bodemprofiel
  • Bewortelingsdiepte
  • Storende lagen
  • Hoeveel beregenen?
  • Acties nodig?
 • Bodemverdichting meten

Lees meer over Pieter Brouwer: Boeren-ideeën van het hoofd naar de praktijk

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd in dit inspiratiecafé meld je dan vóór 1 april aan bij Alfons van den Belt, innovatiemakelaar bij De Innovatie Coöperatie, alfons@deinnovatiecooperatie.nl. Er is plaats voor tien deelnemers.

Inspiratiecafé

Inspiratiecafés zijn momenten van inspiratie, ontmoeting en verdieping op het gebied van landbouw, innovatie en ondernemerschap. De inspiratiecafés zijn bedoeld voor boeren, loonwerkers en andere agro MKB’ers uit de Achterhoek, Liemers en Cleantech Regio. Minimaal vier keer per jaar komen geïnteresseerde ondernemers in wisselende samenstelling bijeen. Elke keer op een andere locatie.