Agro Innovatie Event

Vorig najaar vond de Live Uitzending van het Agro Innovatie Event 2021 plaats. Het programma stond volledig in het teken van boeren-innovaties en vernieuwingen in de agro sector. Ondernemers uit de Cleantech Regio, de Achterhoek en de Liemers deelden hoe hun (soms nog prille) ideeën zich ontkiemen tot innovaties en werkbare bedrijfsmodellen.

In eerste instantie zou het Agro Innovatie Event fysiek plaatsvinden op het Zone.college in Twello. De ontwikkelingen rondom covid-19 maakte dat het programma tóch digitaal plaatsvond en je vanuit huis de avond kon bijwonen.

De uitzending werd live bekeken door 177 kijkers en is terug te kijken op ons YouTube kanaal: 

Programma

  • Snoeihout met meer waarde

Bij verbranden van snoeihout komt veel fijnstof vrij en gaat de vastgelegde CO2 verloren. Kan het duurzamer? Hoe kunnen we snoeihout hergebruiken en tot waarde te brengen? Melkveehouder Evert Jan Wijers deelt zijn ideeën. Samen met Ludo Schennink van Innodeen gaan we in op hoe houtvezels uit snoeihout tot waarde kunnen worden gebracht tot een circulair biocomposiet.

  • Enkeerd 2.0

Een innovatieve manier om de teeltlaag van het land te verdiepen voor meer organische stof, meer koolstofvastlegging en een beter watervasthoudend vermogen van de bodem. Pieter Brouwer deelt zijn plan dat hij op dit moment samen met Louis Bolk Instituut en Agro-innovatiecentrum De Marke verder uitwerkt.

  • Kringlopen sluiten in de Cleantech Regio

Sjoerd Elgersma presenteert zijn plan voor de teelt van meer eiwitrijke gewassen. Meer grondgebonden, een bijdrage aan landschap en biodiversiteit en een toekomstbestendig verdienmodel voor boer, loonwerker en voerfabrikant zijn de doelen. Jan van Hoef, werkzaam voor veevoerproducent Bosgoed, vertelt hoe deze eiwitten verwerkt kunnen worden tot regionaal geteeld veevoer.

  • De Pantry

Een onbemande streekwinkel in kleine kernen om de dagelijkse boodschappen te doen. Een initiatief van Lukas Lagerweij met lokale producten, geleverd en en uitgevoerd samen met boeren uit de buurt. De eerste Pantry is geopend in Wilp (Gld).