Innovatieraad

Innovatie is werk van innovatieve doeners, ondernemers die kansen zien en deze benutten. Maar om dat te kunnen doen en om hun innovatie te versnellen hebben zij ruimte, draagvlak en ondersteuning nodig. Daarom kent De Innovatie Coöperatie een Agro Innovatieraad. Deze bestaat uit:

  • Bert Groot Wesseldijk, wethouder Financiën, Ruimte, Wonen en Sport, gemeente Lochem
  • Peter Schrijver, heemraad Waterschap Rijn en IJssel en melkveehouder
  • Willem Huiskamp, voorzitter College van Bestuur, Zone.college
  • Robert Mathlener, programmadirecteur Cleantech Regio Development
  • Hans van de Guchte, directievoorzitter Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek
  • Bart van Moorsel, beleidsadviseur landbouw Provincie Gelderland, statenlid Provincie Overijssel
  • Henk Jolink, melkveehouder, bestuurder LTO Noord Regio Oost, voorzitter Vruchtbare Kringloop Achterhoek
  • Bart Drewes, Gemeentesecretaris/ directeur gemeente Bronckhorst