Agro Innovatie Event 2019

Op donderdag 21 november 2019 organiseerde De Innovatie Coöperatie haar tweede Agro Innovatie Event. De coöperatie presenteerde een aantal projecten die het netwerk in haar eerste jaar tot stand bracht. Zo’n 80 bezoekers lieten zich inspireren of inspireerden anderen in het gemeentehuis van Lochem. 

Wethouder Bert Groot Wesseldijk en gastheer namens de gemeente Lochem opende de avond. Aan de hand van een vlog Zo denkt de Lochemer over de boer liet hij zien hoe de Lochemse samenleving denkt en spreekt over de boer en de landbouw. “Een direct compliment en steun in de rug voor u allen en de sector.” De landbouw speelt volgens de wethouder een rol van betekenis als het gaat om thema’s als biodiversiteit, klimaatverandering of voedselkwaliteit.  Groot Wesseldijk: “Ik ben er trots op dat De Innovatie Coöperatie zich na een jaar hard werken al zo goed heeft bewezen. Projecten als de zonnebloemlinten, precisiebemesting met Groene Weide Meststof en de samenwerking met het Zone.college bewijzen de kracht van samenwerking. We zitten wat landbouw betreft in een roerige tijd. Dat roept de vraag op hoe je als landbouw de toekomst in wilt gaan? Laten we deze tijd gebruiken om samen te innoveren, zodat de sector op een goede manier om kan gaan met de onvermijdelijke veranderingen.”

Doeners uit de regio

Erik Koldewey en Carel de Vries van de Innovatie Coöperatie interviewden tijdens tien minutensessies een aantal doeners uit de regio. Zo spraken zij met Ambassadeur biodiversiteit van de Nederlandse bijenhoudersvereniging Annelies Hijink, agrariër Herbert Aalderink en loonwerker Gerrit Boschloo over het initiatief Zonnebloemranden langs maispercelen. Het afgelopen jaar realiseerden 45 boeren en 11 loonwerkers uit de Gemeente Lochem samen 25 kilometers zonnebloemranden met positief effect op biodiversiteit. Komend jaar verbreedt het initiatief zich naar Bronckhorst en werken zij aan een duurzaam financieel model, onder meer via crowdfunding. Ook het project Techniek op het scherpst van de snede van agrariër André de Groot en Arjan Prinsen kwam aan bod. Dit initiatief richt zich op een lagere startbemesting en het bijmesten van maïs met Groene Weide Meststof gedurende het groeiseizoen. Hierdoor wordt een betere benutting van de mest gerealiseerd en worden verliezen naar de omgeving beperkt. Het bijbemesten wordt gecombineerd met schoffelen en gras onderzaai.

Vernieuwingskracht

Ook Winny en Arjen van Buuren klopten bij de coöperatie aan: zij onderzochten de mogelijkheid voor een vegetarische hamburger. Op natuurboerderij Velhorst exploiteren zij op 85 hectare een extensief en gemengd biologisch boerenbedrijf. Hun bedrijf brengt een verscheidenheid aan producten voort en maakt door Vrienden van Velhorst onderdeel uit van de gemeenschap. Volgens Willem Huiskamp, bestuursvoorzitter van het Zone.college mag onderwijs niet ontbreken bij De Innovatie Coöperatie. “Onze studenten zijn de opvolgers en vernieuwers. Ons doel is om veertig procent van ons onderwijs bij ondernemers te laten plaatsvinden. Op het mbo zittende de denkende doeners die zo hard nodig zijn voor innovatie in de praktijk.” Via het project Rijp en groen gaan studenten aan de slag met praktijkvragen van ondernemers. Student Wilco Enzerink en agrariër Herbert van Zeijts noemden het initiatief een mooie win-win.

Duwtje in de rug

Carel de Vries: “De Innovatie Coöperatie is er voor het netwerk van ondernemers in de agro-food. We hebben geen kantoor en geen mensen in dienst. Dankzij de gemeente Lochem en andere financiers hebben we wat geld. Mkb-ondernemers worden gezien als een belangrijke motor voor innovaties. Terwijl het juist voor mkb-ers lastig is om toegang te krijgen tot de hulpmiddelen voor innovatie. Daar komt De Innovatie Coöperatie in beeld. Wij hopen het komende jaar nog meer ondernemers van dienst te zijn, zodat ideeën een kans krijgen om uit te groeien tot innovaties.”

Vervolgens werden de bezoekers van het Agro Innovatie Event uitgenodigd om op het innovatieplein te zien met welke ideeën en vernieuwingen ondernemers en organisaties bezig zijn. De bezoekers konden met hen in gesprek gaan, zich laten inspireren of hun eigen ideeën toetsen bij deze vernieuwers, doeners en oplossers uit de gemeente Lochem, de Achterhoek en de Cleantech Regio. Het fotoverslag van de avond vind je hieronder:

Fotocredits: Julia Hummel