Live uitzending Agro Innovatie Event

Wie meer wil weten over vernieuwing in de landbouw, kon op woensdagavond 9 december live mee kijken naar het digitale Agro Innovatie Event. Op Youtube, via deze link, is de uitzending inmiddels ook terug te kijken. Met Achterhoeks ossenvlees de consumenten in de buurt bereiken. Slimme manieren om gebruik van glyfosaat te verminderen. Minder gebruik van kunstmest, door het inzetten van groene weide meststof. Precisielandbouw met behulp van gps. Dit zijn een paar van de vernieuwingen waar de Innovatie Coöperatie, het netwerk van vernieuwende boeren, het afgelopen jaar aan heeft gewerkt. 

Vier ondernemers vertellen tijdens het Agro Innovatie Event over deze projecten. Ze gaan in op wat goed gaat en wat lastig is aan innoveren in de praktijk. Kijkers hadden de gelegenheid om vragen te stellen.

Het netwerk van vernieuwers dijt uit


De Innovatie Coöperatie begon drie jaar geleden als netwerk van agrarische ondernemers uit Lochem en omgeving. Nu groeit de coöperatie door. Er is samenwerking in projecten met de Achterhoek en met de Cleantech Regio. De Cleantech Regio heeft via de regiodeal van het Rijk extra geld gekregen voor vernieuwing in de landbouw. Dat zorgt voor meer middelen om ondernemers te ondersteunen bij het omzetten van een goed idee in een concreet project.


“Innovatie vanuit de boeren zelf”

Bert Groot Wesseldijk, wethouder Landbouw in Lochem en lid van het dagelijks bestuur van de Cleantech Regio: “Dankzij de regiodeal kunnen we boeren en ondernemers werkelijk helpen om te innoveren. Het mooie van de Innovatie Coöperatie is dat de vernieuwende ideeën echt vanuit de boeren zelf komen. Het wordt niet bedacht vanachter een bureau. Het is goed om te zien dat die manier werkt. Er zijn inmiddels tal van projecten die bijdragen aan toekomstbestendiger manieren van landbouw en voedsel produceren.”