Burgerboerderij de Patrijs

In Vorden staat boerderij Nieuw Venhorstink: het melkveebedrijf van de Maatschap Regelink. Tot voor kort hadden de broers Regelink geen concrete plannen voor opvolging, maar inmiddels is een heel nieuw perspectief geschetst voor de toekomst. Johannes Regelink en Joanne Malotaux nemen per 1 januari 2021 de boerderij over, zij turnen het bedrijf om van regulier melkveebedrijf tot gemengd agro-ecologisch bedrijf.

De uit 1912 stammende boerderij in Vorden is nu nog eigendom van twee ooms van Johannes. Joanne en Johannes nemen het bedrijf over en gaan de boerderij transformeren naar een gemengd agro-ecologisch bedrijf. “Behalve koeien lopen er straks ook kippen en varkens rond en er wordt groente en fruit verbouwd”, aldus Johannes. Streven is een natuurinclusieve bedrijfsvoering met zeventig melkkoeien, waarbij binnen vijf jaar alle melk op de boerderij verzuiveld wordt. Dit betekent een forse afname van het aantal koeien ten opzichte van de huidige situatie. Door een groot ledenbestand en crowdfunding wordt de transitie naar een ecologisch verantwoord en winstgevend bedrijf echter mogelijk gemaakt. In hun aanpak volgen Joanne en Johannes het model van Veld en Beek in Wageningen. Burgers worden lid van de boerderij en krijgen daarmee toegang tot de afhaalpunten waar ze producten van de boerderij kunnen ophalen. Daarnaast is het voor burgers mogelijk om ook financieel bij te dragen en daarmee meer biodiversiteit mogelijk te maken. Met hun burgerboerderij richten Regelink en Malotaux zich op huishoudens in een cirkel van 15 kilometer rond het bedrijf.

Grondeigendom en gebruik zijn de sleutel
Voor de bedrijfsovername moeten Johannes en Joanne de boerderij met bijgebouwen en 34 hectare grond aankopen, met daarbij nog een aantal hectares pacht. Voor iedereen die een beetje thuis is in de agrarische wereld weet dat bedrijfsovernames steeds complexer worden, vooral omdat het verschil tussen de overnamewaarde en de marktwaarde van boerenbedrijven verder toeneemt. Johannes licht toe dat “voor elke nieuwe of startende boer de toegang tot land het grootste heikele punt is. Kopen of pacht via de reguliere markt is te duur, bovendien staan grondprijzen echt niet in verhouding tot de opbrengst en de bijbehorende voedselprijzen.” Johannes noemt dit een groot maatschappelijk probleem en komt daarom met een oplossingsrichting. “Voor het eigendom van gronden werken we samen met Stichting Grond voor de Patrijs. De stichting heeft een belangrijke rol in de crowdfunding én waarborgt de belangen van de bodem en biodiversiteit.” De stichting beheert de verkregen financiële middelen en gebruikt het geld om grond voor de boerderij aan te kopen. Op deze manier verbindt de klant zich aan de doelstellingen voor een agro ecologisch bedrijf en vermindert de financieringslast voor de ondernemers.

Meer lezen over de plannen en ambities van Johannes Regelink en Joanne Malotaux? Bijdragen aan de crowdfunding of ben je benieuwd waarom hun boerderij ‘De Patrijs’ heet? Bezoek de website, ook hebben ze nog een vacature voor een melkveehouder en verzuivelaar!

Foto-credits: Esther Regelink