Agro Innovatie Event

Wil jij meedoen in het netwerk De Innovatie Coöperatie? Een nieuw netwerk van vernieuwers in en rondom de landbouw? Kom dan 22 november naar het Agro Innovatie Event in Lochem.

Ontmoet vernieuwende doeners in en rondom de agro sector in de Achterhoek en de Cleantech Regio. Kom naar het Agro Innovatie Event! Op deze avond ontmoet u ondernemers en hun innovaties waarmee ze in 2018 van start gingen. Op deze avond ontmoet u ondernemers en hun innovaties waarmee ze in 2018 van start gingen. Laat u inspireren en neem uw ideeën mee om anderen te inspireren. Laten we met elkaar de vernieuwing in de sector in onze regio een extra impuls geven. Tijdens de avond zal ook De Innovatie Coöperatie van start gaan: het netwerk van vernieuwers in en rondom de landbouw.

Wij ontvangen u graag!

 • 19.30 uur: Inloop
 • 20.00 uur: Opening door wethouder Bert Groot Wesseldijk 
  Over de achtergrond van het event en De Innovatie Coöperatie
 • Initiatiefnemers aan het woord
  • ‘Zonnebloemranden langs maïsakkers’ – Hennie Wijnbergen (deelnemende agrariër), Ben Som de Cerff (Nederlandse BijenhoudersVereniging) en Gerrit Boschloo (loonwerkbedrijf H. Boschloo en zn).
   Met zonnebloemranden langs maïsakkers wordt het landschap aantrekkelijker en wordt biodiversiteit vergroot en kunnen insecten en bijen goede kwaliteit stuifmeel en nectar vinden. En boeren kunnen de zonnebloemen met de maïs inkuilen en voeren aan de koeien. Win-win-win!
  • ‘Houtsnippers voor stoomproductie’ – Stan Raben (ForFarmers) en Dick Looman (Coöperatie Streekhout Achterhoek).
   Door de nieuwe stoomketel van ForFarmers te stoken met houtsnippers die vrijkomen bij het onderhoud van houtwallen, hagen en laanbomen in de Achterhoek verduurzaamt ForFarmers de productie van veevoer. En ontstaat er een nieuw verdienmodel voor landschapsonderhoud. 
  • ‘Zon op Boerendaken’ – Paul Stolte en Ria Markvoort (LochemEnergie)
   Met het postcoderoosproject ‘Zon op Boerendaken’ dragen zonnepanelen op boerendaken bij aan een duurzame energievoorziening van burgers in Lochem. Naast dat dit bijdraagt aan duurzame energie ontstaat hierdoor ook een prachtige verbinding tussen boeren en burgers. Wie heeft nog ruimte op het dak?
  • ‘Bodemsensoren voor slimme bemesting’ –  Erik Smale (agrarisch ondernemer Groot Steinfort), Oscar ter Bogt (Treess) en Daan Heurkens (Boerenverstand)
   Erik Smale ontwikkelde zelf met partners bodemsensoren die hij test op zijn eigen melkveebedrijf. Ze geven hem inzicht in het vochtgehalte en de temperatuur van de bodem. In combinatie met slimme software en de weersvoorspelling kan zo het beste moment van bemesten en beregenen worden bepaald. Een cross-over van technologie en de agrarische sector draagt zo bij aan een gezondere bodem, schoner oppervlaktewater en verbeterde productie.
 • Lancering De Innovatie Coöperatie
  De Innovatie Coöperatie zijn wij samen! De Innovatie Coöperatie is een netwerk van vernieuwers en doeners in en rond de agrarische sector. Dat bent u dus ook!
 • Het innovatieplein
  Lochem kent al veel innovatieve doeners en initiatieven. Die willen we graag ruimte bieden om hun ideeën te presenteren en hun uitdagingen te delen. Daarvoor organiseren wij het innovatieplein waar u diverse innovatoren en initiatiefnemers kunt ontmoeten. Zo komt u in gesprek te komen met andere doeners en doet u inspiratie op om ook zelf nieuwe stappen te zetten.
 • 22.30 uur Afsluiting

Naar huis met inspiratie, nieuwe energie en nieuwe contacten.

Geef je snel op via onderstaand formulier.

Namens initiatiefnemer en gastheer gemeente Lochem,

Erik Koldewey en Carel de Vries

Vragen? Mail naar Wilma Elbert: w.elbert@lochem.nl