Inspiratiecafé: Excursie Grassa

Op dinsdag 1 november organiseerde De Innovatie Coöperatie haar eerste inspiratiecafé in de vorm van een excursie naar Grassa. Dit bedrijf ontwikkelde een methode waarbij gras wordt geperst, verhit en gefilterd. Middels een bioraffinageproces verwerkt Grassa gras tot ‘ontsloten’ gras. Samen met een delegatie melkveehouders en loonwerkers gingen we op pad naar de productielocatie in Afferden, om met eigen ogen te zien hoe dit proces in z’n werk gaat. 

We starten de dag met een korte presentatie door Grassa directeur Rieks Smook. Grassa ontsluit gras (door vers gras te persen, verhitten en filteren) en haalt er voedingsstoffen (eiwit en suiker) uit die de koe anders zou omzetten in mest en ammoniak. Dit proces resulteert in ‘ontsloten gras’, waarin vooral het bestendige eiwit (DVE) achterblijft. Hierdoor ontstaat er een hoogwaardig voer voor de koeien en zal de koe het opgenomen eiwit veel efficiënter kunnen benutten. ‘Als in het rantsoen 60% van het ruwvoer wordt vervangen door ontsloten gras, blijft de melkproductie en gehaltes op peil terwijl de stikstof-, fosfaat- en methaanemissie van de koe aanzienlijk daalt’,  aldus Smook. Op de Dairy Campus in Leeuwarden loopt op dit moment een proef om dit te staven.

50% meer voedsel van 1 hectare

‘Wisten jullie dat gras 2,5 keer zoveel eiwitopbrengst per hectare heeft dan soja?’, vraagt Rieks Smook. ‘Het wordt nu alleen maar beperkt benut, omdat de koe een eiwitefficiënte kent van circa 30%. Na het persen van het gras houd je niet alleen ‘ontsloten gras’ over maar ook enkele zeer waardevolle stromen, te weten eiwit, suikers en mineralen. Omdat de koe door het ‘ontsloten gras’ het gevoerde eiwit beter benut en je daarnaast die andere stromen wint, kun je 50% meer voedsel van 1 hectare halen.’

Van proefopstelling naar grasdrogerij model

Vervolgens brengen we met Grassa onderzoeker Bob Lambrechts een bezoek aan de proefopstelling in Afferden. Deze opstelling verwerkt drie ton vers gras per uur. Met een bioraffinageproces wordt gras opgedeeld in vier delen. Het eerste deel is het ‘ontsloten gras’, het tweede deel een concentraat van eiwit uit gras. Daarnaast maakt Grassa prebiotische suikers en plantaardige meststoffen van gras. Het graseiwit zet Grassa op dit moment in in om producten mee te ontwikkelen in Petfood, Aqua Feed en in mengvoer voor varkens en kippen. Op termijn kan het zelfs als humaan voedsel worden gebruikt. De balen ‘ontsloten gras’ worden ingezet door diverse melkveehouders en bij de proef op de Dairy Campus. Grassa’s ambitie is om in elke provincie één grasraffinage installatie te realiseren. Rieks Smook licht toe: ‘Ons staat het grasdrogerijmodel voor ogen. Een veehouder produceert gras dat wij kosteloos omzetten in ontsloten gras, dat de veehouder weer terugkrijgt. Daarnaast krijgt de veehouder een deel van de waarde van het eiwit uitbetaald.’ Zo ver is het nu nog niet, maar de gedachtegang en het gesprek over een betere benutting van graseiwitten was in ieder geval enorm inspirerend!

 

 

Inspiratiecafé

Inspiratiecafés zijn momenten van inspiratie, ontmoeting en verdieping op het gebied van landbouw, innovatie en ondernemerschap. De inspiratiecafés zijn bedoeld voor boeren, loonwerkers en andere agro MKB’ers uit de Achterhoek, Liemers en Cleantech Regio. Minimaal vier keer per jaar komen geïnteresseerde ondernemers in wisselende samenstelling bijeen. Elke keer op een andere locatie.