Overhandiging-innovatiemagazine-gedeputeerde-Zoet-2023-B-1