Groene Groenbemesters

Afgelopen voorjaar deden veehouders en loonbedrijf Almen-Harfsen ervaring op met het machinaal onderwerken van groenbemesters. Op dit moment wordt verkend of dit initiatief in het voorjaar van 2020 kan worden opgeschaald. Loonbedrijf Almen-Harfsen en De Innovatie Coöperatie zijn hierover in gesprek met loonbedrijf Boschloo & Zn, LTO Lochem, De Marke en ANV ’t Onderholt.

Veel boeren telen in de herfst en winter een groenbemester, deze groenbemesters bevorderen de bodemkwaliteit en leggen stikstof vast. Aan het eind van de winter moeten de groenbemesters en vanggewassen plaatsmaken voor de nieuwe gewassen. Afhankelijk van de omstandigheden wordt glyfosaat ingezet. Het machinaal onderwerken van de groenbemester wordt steeds meer toegepast en kan een passend alternatief bieden. Loonbedrijf Almen-Harfsen heeft dit voorjaar gewerkt met een klepelmachine om de groenbemester zonder glyfosaat onder te werken. Zowel loonwerker, als de betrokken boeren, waren positief over de effectiviteit van deze machine. Op dit moment werkt bovengenoemde initiatiefgroep aan het uitbouwen van deze aanpak. Het opdoen van toepasbare kennis over de beste machinale manier om de groenbemesters onder te werken en zo het gebruik van glyfosaat te verminderen staat centraal. 

Discussie

Glyfosaat is toegestaan en is één van de het meest gebruikte middelen ter wereld. Niet alleen in de landbouw wordt het gebruikt, maar ook daar buiten. Denk bijvoorbeeld aan het onkruidvrij houden van terrassen en spoorbanen of het bestrijden van invasieve exoten in natuurgebieden. Het gebruik van glyfosaat roept ook discussie op; in het voorjaar roepen geelgekleurde akkers en weilanden vragen op over hoe een duurzame landbouw er uit zou moeten zien. Ook in Duitsland en Oostenrijk is stevige discussie over het vermijden van het gebruik van glyfosaat. 

Informatiebijeenkomst voor loonwerkers

Op woensdag 22 januari organiseert de initiatiefgroep een informatiebijeenkomst voor loonwerkers. Deze bijeenkomst vindt plaats van 13.30 – 15.00 uur bij Stegeman in Laren. Aanmelden kan via ellen@deinnovatiecooperatie.nl 

Terug naar het overzicht