Groene Groenbemesters

Het voorjaar is op komst. Boeren en loonwerkers starten binnenkort met de voorjaarwerkzaamheden. In samenwerking met alle Lochemse loonwerkers was er daarom voor boeren en belangstellenden uit de regio Lochem een demonstratie machinaal onderwerken vanggewas gepland. Deze demonstratie gaat helaas niet door; eerst vanwege aanhoudende regen en vervolgens door de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Wel is er een informatieblad beschikbaar.

Na de oogst van de mais telen boeren in de herfst en winter groenbemesters op hun akkers. Dit is sinds 2017 een door de overheid verplichte teeltmaatregel. De groenbemesters, zoals gras of rogge, zorgen voor een betere bodemkwaliteit en vastlegging van stikstof. Uitspoeling van stikstof naar het grondwater wordt daarmee voorkomen. Aan het eind van de winter moeten deze groenbemesters, ofwel vanggewassen, plaatsmaken voor de nieuwe productiegewassen. Het is echt belangrijk dat het vanggewas zorgvuldig wordt ondergewerkt, omdat pas bij volledig afsterven van dit gewas de voedingsstoffen weer beschikbaar komen voor de nieuwe teelt. In veel gevallen is daarom in het verleden glyfosaat gebruikt dat zorgt voor de bekende gele velden. Loonwerkers en boeren in de regio Lochem willen werken aan duurzamer landgebruik en zijn actief op zoek naar alternatieven voor dit chemische middel in de vorm van machinaal onderwerken. In samenwerking met De Innovatie Coöperatie is daarom het project Groene Groenbemesters gestart.

Alternatieven glyfosaat

Freddie Heuvelink van Loonbedrijf Almen Harfsen is een van de initiatiefnemers van de Groene Groenbemesters aanpak: ‘In het voorjaar van 2019 deden boeren en loonwerkers in de gemeente Lochem al voor het eerst ervaring op met het machinaal onderwerken van vanggewassen. Het plan is de boerenpraktijk te laten zien welke alternatieven er zijn voor glyfosaat en meerdere machines te tonen die machinaal het vanggewas na de maisteelt onderwerken. Helaas gaat de demonstratie niet door, maar boeren zijn wel aan het denken gezet door onze uitnodiging. Nog een goede week en dan gaan we volop van start met de voorjaarwerkzaamheden. Ik heb er goede hoop op dat meer boeren gaan experimenteren met het mechanisch onderwerken en dat we bewuster omgaan met glyfosaat.’

Geen geelgekleurde velden meer

‘Hoewel glyfosaat is toegestaan, roepen geelgekleurde akkers en weilanden in het voorjaar vragen op’, weet Herbert van Zeijts. De demonstratie was gepland op zijn melkveebedrijf op een van zijn percelen aan de Wagenvoortsdijk in Eefde. ‘De gele velden zijn reden tot veel commentaar en ongerustheid. Dat is niet goed voor ons imago. We moeten glyfosaat daarom proberen te vermijden en glyfosaat alleen gebruiken als het echt nodig is. Een mechanische bewerking heeft daarom mijn voorkeur. Dit jaar ga ik voor het eerst mijn mais- en grasland ecoploegen. Onze loonwerker Boschloo investeerde speciaal in deze machine.’

Duurzaam mais- en graslandbeheer

In samenwerking met de Innovatie Coöperatie Achterhoek, de lokale LTO afdeling, ANV ’t Onderholt en Melkveeproefbedrijf De Marke proberen de Lochemse loonwerkers machinaal onderwerken te bevorderen en het delen van kennis rondom duurzaam mais- en graslandbeheer te bereiken. Gerrit Boschloo van Loonbedrijf Boschloo & Zn: ‘We zoeken een methode om minder glyfosaat te gebruiken en toch een goede maisteelt te bereiken, maar duurzaam is meer dan het gebruik van chemische middelen. Ook brandstofverbruik en de gevolgen voor de bodem spelen een rol. In de praktijk gaan we ondervinden of we het onkruid de baas blijven. Aan ons loonwerkers zal het niet liggen. Er is volop draagvlak voor bewust werken met glyfosaat en het verkennen van alternatieven; alle loonwerkers uit Lochem zijn aangehaakt.’

Factsheet

Er is een informatieblad beschikbaar over de mogelijkheden die er zijn voor het mechanisch onderwerken van vanggewassen. Wilt u meer informatie? Neem contact op met Ellen de Lange via ellen@deinnovatiecooperatie.nl of 06 10 29 61 87.