Help jij met jouw perceel het project Klimaat keren een stapje verder?

Een van de projecten van De Innovatie Coöperatie is Klimaat keren, voorheen bekend als Enkeerd 2.0. Klimaat keren is een innovatieve manier om de vruchtbare teeltlaag van het land te verdiepen door de organische stof dieper in de grond te mengen. Het resultaat is meer koolstofvastlegging en een diepere bewortelingsmogelijkheid voor het gewas en daardoor een betere vochtlevering. We vragen innovatiemakelaar Alfons van den Belt naar de stand van zaken.

In 2022 startten de betrokken partijen met een voorverkenning. De onderzoekspartijen deden op een perceel van Jelger Zielhorst in Hengelo (Gld) een proef met enkele machines. Het doel was te onderzoeken hoe goed de machines de grond kunnen mengen. ‘De spitmachine heeft goed gewerkt. Het mengen geeft mooie resultaten. We kunnen nog niet zeggen of het tot significante resultaten leidt. De komende jaren volgen we dit proefperceel. In juli zijn de eerste proefmetingen verricht. Het ziet er hoopvol uit, omdat de wortels van het gras dieper gaan in het diepbewerkte gedeelte van het perceel dan in het niet ondiepbewerkte deel. Het is nu nog lastig vast te stellen of dat door de bewerkingsmethode komt of door de toename van de organische stof in de diepere laag’, vertelt Alfons.

Grond nodig voor vervolg

Op dit moment werken het Louis Bolk Instituut, Agro-innovatiecentrum De Marke en initiatiefnemer Pieter Brouwer hun plannen verder uit en gaat de focus uit naar een subsidietraject met verschillende partijen om het vervolg te financieren. Uit eerder onderzoek blijkt dat de koolstofwinst die ontstaat door bewerking vele malen groter is dan de koolstof die de bewerking kost. De onderzoekers schatten dat als de bewerking succesvol blijkt dit relevant kan zijn voor zo’n 400.000 hectare in Nederland. Alfons: ‘Om het project een vervolg te kunnen geven, zijn we voor de tweede fase van het project nog op zoek naar enkele percelen geschikte grond. We zoeken:

  • Zandgronden met 20-30 cm humusrijke grond;
  • Met daaronder geel zand, zonder leem;
  • Het gaat om proefvelden van een halve hectare die deel uit maken van grotere percelen met gangbare landbouw;
  • Liefst als grasland in gebruik;
  • Gelegen in de Achterhoek of Cleantech Regio;
  • De (on)kosten voor de boer worden vergoed;
  • De boer staat open om aan dit project mee te doen en wil bij de werkzaamheden betrokken worden.’

Heb je een geschikt perceel. Neem vrijblijvend contact op met Alfons van den Belt, innovatiemakelaar, alfons@deinnovatiecooperatie.nl, M 06 29 02 52 52.