Het buitengebied verandert, onze dienstverlening verandert mee

Sjoerd Elgersma (39), directeur bij Hofmeijer Loonwerkbedrijf BV in Voorst, heeft een vooruitziende blik. Hij speelt met zijn bedrijf in op de toekomst. Samen met De Innovatie Coöperatie werkt hij aan twee projecten. ’Ik ben geen Willie Wortel, maar ik heb wel oog voor wat er maatschappelijk speelt.’

Hofmeijer Loonwerkbedrijf bestaat al 60 jaar en Hofmeijer Civiel en Cultuurtechniek bestaat 10 jaar. Samen hebben we 45 medewerkers in dienst. In een grote regio variëren de werkzaamheden van puur agrarisch, aanleg van sportvelden, civieltechnische werken tot aan natuurbouw. ‘We zijn vooral actief in het buitengebied. Als het buitengebied verandert, verandert onze dienstverlening mee. Om mensen en machines nog rendabeler te maken, zoeken we meer verbreding in werkzaamheden. We zijn goed in de begeleiding van teelten, de kennis hebben we in huis en het materieel is hier op gericht. Hoe meer diversiteit hoe gelijkmatiger het aanbod van werk is. We spelen daar met onze kennis en kunde op in. Zo zaaien we hier voor het natuurcollectief alle akkerranden in. De kennis die we op ons bedrijfsbureau in huis hebben, zorgt ervoor dat wij met gemak digitale percelen verwerken en registreren in onze GPS-systemen. Hiermee ontzorgen we het collectief, werken we efficiënt en lopen we hier voorop’, licht Sjoerd toe.

Biodiverse maisteelt

‘Momenteel zijn we samen met De Innovatie Coöperatie druk doende met nog twee projecten. Zo zijn we bezig met biodiverse maisteelt zonder gebruik van glyfosaat en geen of nauwelijks andere gewasbeschermingsmiddelen. Dit jaar hebben we demovelden aangelegd met verschillende doseringen van gewasbeschermingsmiddelen, maar ook verschillende grondbewerkingen en mais in combinatie met bijvoorbeeld stamslabonen. Daarnaast staan er ook alternatieve gewassen, zoals sorghum en veldbonen en een veldje met mais en onderzaai van spurrie om de onkruiddruk te verminderen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen stuit maatschappelijk gezien op steeds meer weerstand. Daarom moet je tijdig beginnen met kijken hoe het anders kan, zodat je op tijd de kennis in huis hebt. Vorig jaar hebben studenten uit mbo en hbo verschillende manieren om onkruid te bestrijden voor ons onderzocht. Ik wil graag in de praktijk laten zien wat de gevolgen zijn voor het spuiten en het schoffelen. Daarvoor organiseren we een demo.’

Eiwit van eigen land

Een ander projectvoorbeeld is eiwit van eigen land. Waarbij het plan is om alternatieve gewassen te telen, zoals eiwitrijke gewassen (vlinderbloemigen). ‘Daar is natuurlijk grond voor nodig. Hiervoor willen we in gesprek met de provincie Gelderland om te kijken of we hierin kunnen samenwerken. Dit eiwit zou dan verwerkt kunnen worden tot regionaal geteeld veevoer of op termijn misschien zelfs tot vegaburgers uit Voorst. We hebben al goede resultaten geboekt met winterveldbonen, maar het kunnen ook andere graanachtige teelten zijn. Het idee is in 2021 te experimenteren en dan in 2022 andere boeren in de Stedendriehoek er bij te betrekken en uit te bouwen. Over de afzet maak ik me geen zorgen. Ik zie ook mogelijkheden voor regionale veevoerbedrijven. Ons belang is om (agrariërs in) de regio vooruit te helpen. Dus ook andere regionale ondernemers met ideeën voor afzet kunnen gerust aankloppen’, zegt Sjoerd.

Niet alleen praten, maar ook doen

‘Ik volg doorgaans mijn eigen kop. Toch ben ik heel blij met de hulp van De Innovatie Coöperatie. Het is fijn als je je ideeën met mensen kunt delen en kunt sparren. De rol van De Innovatie Coöperatie is vooral die van ondersteunen bij het projectmanagement en opzoeken en delen van kennis en deskundigheid. En verbindingen leggen binnen het netwerk. Als je een goed idee hebt, neem contact op met De Innovatie Coöperatie. Zij zorgen dat er meer gebeurt en dat het niet bij praten alleen blijft.’

Alfons van den Belt is als innovatiemakelaar betrokken bij deze projecten: alfons@vdbelt.eu, M 06 29 02 52 52