Onze innovatiemakelaars helpen je bij het realiseren van jouw idee

De Innovatie Coöperatie helpt vernieuwende ondernemers in de landbouw bij het realiseren van hun innovaties. Door het leggen van nieuwe contacten, door te inspireren en door te ondersteunen met kennis en financiering. Maak kennis met onze innovatiemakelaars Ellen de Lange en Alfons van den Belt als je hulp kunt gebruiken bij het realiseren van jouw innovatieve idee!

Ellen de Lange (34) woont in Dronten. Zij begon zo’n anderhalf jaar geleden bij De Innovatie Coöperatie in Lochem. ‘Eerst had ik een meer organiserende rol. Nu zie ik me meer als veldwerker die ideeën signaleert en verder helpt. Daarnaast heb ik meerdere organiserende klussen in de agrarische projectenwereld en help ik thuis mee op het boerenbedrijf. Verder ben ik een groot fan van doorloopwagens en oud Hollandse koeienrassen, in de zomer combineer ik mijn adviserende werk dan ook graag met buiten melken. Door mijn vroegere werk bij het GAJK ken ik het gebied en de mentaliteit goed. Ik vind organiseren erg leuk en ken als boerendochter de boerencultuur.’

Alfons van den Belt (60) uit Wilp, voormalig melkveehouder en nu een klein akkerbouwbedrijf, woont midden in het werkgebied van De Innovatie Coöperatie en is er sinds het voorjaar bij betrokken ‘Ik heb een behoorlijk netwerk in de agrarische sector en het agrarisch onderwijs. Jaarlijks organiseer ik de landelijke onderwijsdag voor docenten veehouderij in het mbo, hbo en wo op een wisselend inspirerende locatie met een thema vanuit de duurzame veehouderij. Daarnaast organiseer ik vanuit de Kenniswerkplaats Achterhoek (een project van Zone.college en de provincie Gelderland) diverse activiteiten waarin agrarische studenten aan de slag gaan met een echte ondernemersvragen uit de regio. Ook organiseer ik webinars voor de varkenshouderij en ondernemerschapstrainingen voor loonwerkers voor Cumela. Ik heb dus een groot netwerk in de loonwerkwereld. In het verleden was ik agrarisch docent in Zutphen en Twello. Zodoende ken ik veel oud-leerlingen en ben ik bekend met de regio.’

Wat doet een innovatiemakelaar?

Ellen: ‘Overal zijn mensen met ideeën, die iets in hun hoofd hebben of die ergens over nadenken. Ook in de land- en tuinbouw. Kan het anders, beter, efficiënter, diervriendelijker, duurzamer? Als je ondernemer bent, denk je daar altijd over na. De Innovatie Coöperatie heeft menskracht beschikbaar om ondernemers een stap verder te helpen en mensen bij elkaar te brengen. Zo ontstaan nieuwe ondernemersnetwerken. De overheid wil de agrarische sector faciliteren om verbeterslagen te maken, maar het wordt niet opgelegd. Het moet van onderaf komen. De bal ligt bij de ondernemer. Onze rol is mensen bewust te maken, tools aan te reiken, te motiveren, in andere regio’s te gaan kijken of te laten sparren met elkaar. Samen kan je namelijk nog meer bereiken.’

Alfons: ‘Onze rol is in de beginfase vooral aftastend, mensen benaderen, het gesprek aangaan en vragen waar mensen behoefte aan hebben. We zijn er vooral om zaken in het veld los te trekken en aan te jagen en ondernemers verder te helpen met kennis, netwerk en financiële middelen.’

Hoe leggen jullie contacten? Hoe pakken jullie dat aan?

Alfons: ‘Onze regio is uitgebreid. Eerst waren we alleen in de gemeente Lochem actief. Nu werken we ook in Heerde, Epe, Apeldoorn, Voorst, Brummen en Zutphen. Zo’n uitbreiding van de regio vraagt eerst wat opstarttijd. We zijn in het voorjaar voorzichtig gestart vanwege corona. Eerst bellen we met agrarische organisaties, contacten en loonwerkers. Daar komen een aantal afspraken uit voort en voeren we gesprekken. Vaak brainstorm je wat en verbind je en kijk je wie je er nog meer bij moet hebben.’

Ellen: ‘We zoeken ondernemers op om mee in gesprek te gaan. Soms melden mensen zich. Soms lees je zelf iets interessants en dan drop je dat bij ondernemers. Zo probeer je inspiratie te delen.’

Wat is jullie meerwaarde, wat hebben jullie mensen te bieden?

Ellen: ‘Ik snap de taal van de boeren en snap gauw waar het over gaat en wat iemand wil. Ik kan snel dingen regelen, zonder te veel poespas en heb een groot netwerk.’

Alfons: ‘Ook ik heb een groot netwerk, ik weet wat er speelt in de sector en ik zie kansen. Het liefst zou ik het zelf oplossen, maar het moet wel een ondernemersvraag blijven.’

Wat moet je doen als je een goed idee hebt?

Ellen: ‘Bellen, appen of mailen. Dan gaan we om tafel en praten. Waar ligt de behoefte? Wat is de vraag precies? Waar denkt iemand aan? Met wie in ons netwerk kunnen we hem of haar in contact brengen? Of welke sparringpartner? Is er behoefte aan advies, financiering of onderzoek? Je wijst een beetje de weg.’

Alfons: ‘Van belang is natuurlijk ook kunnen we er iets mee? Het idee moet raakvlakken hebben met ten minste twee van deze vier thema’s Gezonde voeding, Landschap, Natuur & Klimaat, Leefbaarheid & Cultuur en Economie & Werkgelegenheid. En altijd met een verdienmodel in het achterhoofd. We merken dat vernieuwing vaak wordt tegengehouden doordat het de boer geld kost.’

Hebben jullie al zaken in portefeuille?

Alfons: ‘Er zijn inmiddels al wat ideeën binnen. Een kansrijk project is dat van loonbedrijf Hofmeijer over biodiverse maisteelt zonder gebruik van glyfosaat en geen of nauwelijks andere gewasbeschermingsmiddelen. Een ander projectvoorbeeld is eiwit van eigen land. Waarbij het plan is om alternatieve gewassen te telen, zoals eiwitrijke gewassen (vlinderbloemigen). Dit eiwit zou dan verwerkt kunnen worden tot regionaal geteeld krachtvoer of op termijn misschien zelfs voor vegaburgers uit Voorst. Naast eiwit uit eigen regio draagt het bij aan de biodiversiteit in de regio. We zijn in gesprek met een veehouder die houtsnippers uit zijn houtwal als grondstof wil gebruiken, bijvoorbeeld in de papierindustrie. Of experimenten met diepploegen of mengen waardoor organische stof dieper in de bodem wordt vastgelegd en zo CO₂ op lange termijn in de bodem vastlegt. Op lange termijn moet de bodem dan ook meer water kunnen vasthouden.’

Ellen: ‘Ik ben betrokken bij een initiatief van loonwerkers die bewustwording rondom glyfosaat willen stimuleren. Samen met hen organiseerden we dit voorjaar een digitale demonstratie. Verder ben ik betrokken bij een precisielandbouwproject, waarbij melkveehouders met elkaar samenwerken op het gebied van RTK GPS. Op 25 augustus organiseren we hierover een netwerkmiddag. In ons werk als innovatiemakelaar gaat het juist ook om kleine dingen. Het idee is soms heel klein en simpel. Het hoeft niet het ei van Columbus te zijn. Een goed idee kan leiden tot een toepasbare innovatie. Bij ons zul je geen grote projectplannen zien. Het mooie aan De Innovatie Coöperatie is dat we met klein beetje tijd of geld mensen verder kunnen helpen. We zijn een soort facilitymanager om veranderingen in beweging te brengen. Daar krijg ik zelf ook energie van.’

Neem contact op met onze innovatiemakelaars Ellen en Alfons voor ondernemersvragen: