Innovatiemakelaars voor Achterhoek en Liemers

De Innovatie Coöperatie gaat dit najaar in samenwerking met de provincie Gelderland ook in de Achterhoek en de Liemers aan de slag. De Innovatie Coöperatie is er voor boeren en agrofood-mkb-ers die hun nieuwe ideeën in de praktijk willen brengen.

Ondernemers faciliteren bij innovatie

De provincie Gelderland wil vernieuwing in de agro-sector faciliteren. Deze ambitie heeft ze verwoord in de koersnotitie Agrifood 2021-2030 “Toekomst voor de Gelderse Boer”. Vanuit deze ambitie wil de provincie Agro Innovatiemakelaars inzetten om ondernemers te inspireren en te ondersteunen bij de realisatie van hun ideeën die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Uit onderzoek van Bureau Bartels (2021) blijkt dat er in de praktijk behoefte is aan dergelijke onafhankelijke innovatiemakelaars omdat het individuele ondernemers dikwijls ontbreekt aan voldoende kennis, tijd, netwerk of geld om hun ideeën te realiseren. Dit geldt vooral voor de kleine tot middelgrote MKB-bedrijven, waaronder agrariërs. Onafhankelijke innovatiemakelaars kunnen hen helpen hun ideeën te realiseren. Belangrijk daarbij is dat het initiatief en eigenaarschap bij de ondernemer blijft.

Vanaf 2022 vol op stoom

In navolging van de inzet van De Innovatie Coöperatie in de Cleantech Regio gaan we in het najaar van 2021 verkennen hoe deze rol van Agro Innovatiemakelaar er uit zou moeten zien in de regio Achterhoek en Liemers. We gaan daarvoor alvast aan de slag met de eerste nieuwe ideeën van ondernemers in de regio. Daarbij zoeken we actief de samenwerking met het bestaande netwerk in de regio en richten ons op aanvulling en versterking van dat netwerk.  Het uitgangspunt hierbij is dat De Innovatie Coöperatie alleen onderwerpen oppakt die elders nog geen of onvoldoende aandacht krijgen. Het idee is dat de Agro Innovatiemakelaars van De Innovatie Coöperatie vanaf 2022 vol op stoom zijn.