Innovatieplein: Doeners uit de praktijk!

Tijdens het Agro Innovatie Event op donderdagavond 21 november op het gemeentehuis in Lochem wordt een Innovatieplein georganiseerd.

Ideeën en initiatieven van onderaf hebben de meeste kans op succes! Doeners uit de praktijk zijn daarbij inspirerend en uitnodigend voor anderen om ook aan de slag te gaan. Aan de innovatietafels vertellen deze ‘doeners’ daarom over hun ideeën en stellen ze hun vragen. Het plein is bedoeld om op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te komen en elkaar te inspireren. Alle deelnemers gaan naar huis met nieuwe ideeën en nieuwe contacten!

Doeners op het plein

  • Annelies Hijink, Herbert Aalderink en Gerrit Boschloo met het initiatief ‘Zonnebloemranden langs maispercelen’: Het afgelopen jaar hebben 45 boeren en 11 loonwerkers uit de Gemeente Lochem samen 25 kilometers zonnebloemranden gerealiseerd. Met positief effect op biodiversiteit! Komend jaar verbreedt het initiatief zich naar Bronckhorst en wordt gewerkt aan duurzaam model, onder meer via crowdfunding. Meer info.
  • André de Groot en Arjan Prinsen met het initiatief ‘Nabemesting van mais met groene weide meststof’: Veelal wordt mais bemest vóór het zaaien. Dit betekent dat relatief veel mest moet worden toegepast. Dit initiatief richt zich op een lagere startbemesting en het bijmesten van maïs met Groene Weidemeststof gedurende het groeiseizoen. Hierdoor wordt een betere benutting van de mest gerealiseerd en worden verliezen naar de omgeving beperkt. Meer info
  • Winny en Arjen van Buuren van natuurboerderij Velhorst: Op 85 hectare exploiteren Arjen en Winny een extensief en gemengd biologisch boerenbedrijf. Ze verbouwen aardappels, granen, veldbonen, groenten en kruiden en houden schapen, Lakenvelderkoeien, Brandrode runderen en Bonte Bentheimer varkens. Zij zien vernieuwing als sleutel voor een duurzaam verdienmodel waarbij natuur en landbouw samengaan. Meer info

    Op het Innovatieplein worden kleine hapjes geserveerd met seizoensproducten van het bedrijf van Arjen en Winny van Buuren op Velhorst. De gerechten worden bereid door kok Irma Vreeman.

  • Studenten Wilco Enzerink, Esmee ter Beest en Sieb Nieuwenhuis en agrariër Herbert van Zeijts namens initiatief Rijp en Groen: In dit initiatief ‘rijp en groen’ zijn studenten van het Zone.college gekoppeld aan echte vragen van ondernemers in de praktijk. Om te leren maar ook om nieuwe oplossingen te bedenken, een mooie win-win. Meer info.
  • Freddie Heuvelink van Loonbedrijf Almen-Harfsen: Heeft dit jaar gewerkt aan het onderwerken van groenbemester zonder glyfosaat: een soort van groen-voor-groen regeling. Hij wil dit initiatief opschalen samen met andere loonwerkers en boeren. Meer info.
  • Suzanne Ruesink van Boerderij ’t Westendorp in Aalten: Suzanne werkt samen met Nel Schellekens aan het initiatief Ode aan de Os. Een initiatief om met stierkalveren meer (maatschappelijke) waarde te leveren. Meer info
  • Jan Eggink en Fleur Brinke namens Coöperatie De Marke: werken samen met andere aan de oprichting van coöperatie: De Marke in boerenhanden! Belangstellenden kunnen participeren in de coöperatie. Meer info
  • Vruchtbare Kringloop Achterhoek: Na jarenlang succesvol als project gedraaid te hebben, gaat Vruchtbare Kringloop Achterhoek vanaf 2020 zelfstandig verder als vereniging. Samen verder werken aan kringlooplandbouw. Meer info.

Aanmelden via:

Agro Innovatie Event 2019