Innoveren in de Achterhoek

Op vrijdag 13 december organiseerde AJK Laren Lochem, samen met Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt en De Innovatie Coöperatie, een avond over innoveren in de Achterhoek. Op boerderij de Allard Hoeve in Laren gingen ruim twintig jonge ondernemers met de coöperatie in gesprek over de kansen en uitdagingen die zij zien.

Deze avond vond plaats bij de familie Oudenampsen in Laren. Naast het melkveebedrijf, met 100 koeien en jongvee, worden er Wagyu runderen gehouden op de Allard Hoeve. Een Wagyu (een van oorsprong Japans runderras) is bekend vanwege het zeer exclusieve en smaakvolle rundvlees. In 2012 is Hans Oudenampsen geïnteresseerd geraakt in het Wagyu ras, inmiddels zijn de Wagyu koeien een belangrijke pijler geworden op de Allard Hoeve. Behalve dat de koeien het goed doen op de natuurgronden die Oudenampsen beheert, lichtte Hans toe dat de afzet aan horeca in de omgeving en de vleesverkoop aan huis een mooie aanvulling in de bedrijfsvoering biedt. 

Tijdens het tweede deel van de avond stond Gert-Jan Eggink, voorzitter van Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt, stil bij het toekomstperspectief voor jonge boeren; ook rondom de voorgenomen maatregelen binnen het stikstofdossier. Gert-Jan deelde hoe hij samen met medebestuurders op provinciaal en landelijk niveau pleit voor een constructief beleid dat focust op de lange termijn, met bewegingsvrijheid en vertrouwen voor de jonge boer.

Carel de Vries ging in op wat het netwerk van De Innovatie Coöperatie te bieden heeft voor jonge ondernemers in de Achterhoek. De groep ondernemers wisselde uit waar zij kansen en uitdagingen zien. Als één van de uitdagingen kwam uiteraard de impact van de droogte aan bod. Ondernemers voelen zich er verantwoordelijk voor om de bodem nog gezonder en veerkrachtiger te maken, zodat zij beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Ook werd nagedacht over het telen van alternatieve gewassen. Verder werd stilgestaan bij de waarde van het Achterhoekse landschap. Meer en meer toeristen weten onze regio te vinden en dat is – blijkt uit cijfers – volop te danken aan de groene omgeving en het landschap. Tijdens de avond is nagedacht over (nieuwe) manieren om de verbinding tussen landschap, boer en consument te versterken. Gekeken wordt hoe er invulling aan deze ideeën gegeven kan worden, wordt vervolgd!