Inspiratiecafé: bodemvruchtbaarheid op het melkveebedrijf

Op woensdagmiddag 5 april organiseerde Pieter Brouwer samen met De Innovatie Coöperatie een inspiratiecafé. In dit inspiratiecafé stond de bodemvruchtbaarheid op het melkveebedrijf centraal.

Grond is een belangrijk productiemiddel. De bemestingsnormen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden aangescherpt. We kunnen steeds minder corrigeren. We moeten daarom steeds zorgvuldiger omgaan met de bodem. Pieter Brouwer, veehouder, bodemkundige en initiatiefnemer van het project Klimaatkeren, ontving ons op zijn melkveebedrijf in Tonden en praatte de bezoekers bij over bodemvruchtbaarheid. De bijeenkomst startte met een inleiding van Pieter later ging de groep het veld in.

Leren van en met elkaar

Innovatiemakelaar Alfons van den Belt: “We hebben veel geleerd over fysische, chemische en biologische aspecten van de bodem. Er wordt wel eens gezegd: De bodem is zo dood als een pier. Pieter bestrijdt dat en liet ons heel veel wormen zien. Ook bekeken we enkele profielkuilen. We zagen de verschillen in poriëngrootte in de grond. Wat betekent dit voor water en lucht in de bodem? We hebben met elkaar gesproken over draagkracht, bodemverdichting, grondbewerking, wateropslag, capillaire werking, grondwaterstand, de enorme hoeveelheid en verscheidenheid aan bodemleven, beworteling, organische mest en berm- en slootmaaisel composteren etc. Hoe gaan we om met onze grond en… Hoeveel geduld hebben we in een natte periode? Mooi om te zien hoe er vanuit verschillende invalshoeken door loonwerkers en veehouders naar die grond gekeken kan worden. Dit was echt leren van en met elkaar!”

Grondbewerking

Bram Janssen, mede-eigenaar van landbouwmechanisatiebedrijf Sarink Elfrink, nam ook deel aan het inspiratiecafé (zie middelste foto). Hij is bezig met machines voor (niet kerende) grondbewerkingen. Ook komen er steeds meer (door)zaaimachines zonder grondbewerking. Daarnaast importeert Bram mest- en compostverspreiders waarmee het organische stofgehalte op een gewenst peil kan worden gebracht. “Vandaar mijn interesse in dit inspiratiecafé. We moeten veel meer gaan denken vanuit de bodem. Het was erg leuk om eens bij Pieter te gaan kijken. Ons bedrijf zit nota bene dichtbij in Voorst. Ik heb zeker wat van hem opgestoken. De hoofdlijn is natuurlijk wel bekend, maar het is mooi dat Pieter zijn kennis wil delen over hoe hij met de bodem experimenteert.”

Hoger plan

“Ik ben zelf ook nog een beetje boer en ik heb grond in gebruik en koeien voor de hobby. Ik heb vier hectare ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. Het is vast en zeker goed voor de koeien, maar wat ik zeker zo interessant vind, is: wat doet het in de bodem? Ik was ook verrast door de veelzijdigheid van het werk van De Innovatie Coöperatie. Wellicht kunnen we in de toekomst nog wat voor elkaar betekenen. Zo hebben we afgelopen winter een machine ontwikkeld die hopen (sloot)maaisel kan verkleinen, omzetten en mengen met ander organisch materiaal, wat weer goede voeding is voor het bodemleven. Misschien kunnen we dat naar een hoger plan tillen.”

Inspiratiecafé

Inspiratiecafés zijn momenten van inspiratie, ontmoeting en verdieping op het gebied van landbouw, innovatie en ondernemerschap. De inspiratiecafés zijn bedoeld voor boeren, loonwerkers en andere agro MKB’ers uit de Achterhoek, Liemers en Cleantech Regio. Minimaal vier keer per jaar komen geïnteresseerde ondernemers in wisselende samenstelling bijeen. Elke keer op een andere locatie.