Klimaat keren

Op 20 april kwamen een aantal boeren, samen met Agro-innovatiecentrum De Marke, het Louis Bolk Instituut en De Innovatie Coöperatie, op een perceel van Jelger Zielhorst in Hengelo (Gld).

Deze dag was de opstart van de voorverkenning voor het project ‘klimaat keren’. Voorheen had het project de naam Enkeerd 2.0 In dit project proberen we de organische stof dieper in de grond te mengen. De grondbewerking is uitgevoerd met een roterende diepspitter van Van Werven uit Oldebroek en een diepploeg in combinatie met een frees van Hoftijzer uit Aalten.

Deze bewerking betekent op korte termijn verschraling van de bovengrond en verrijking van ondergrond. Op langere termijn moet de organische stof in bovenlaag weer op peil komen en zal de totale hoeveelheid organische stof (dus ook koolstof)  die in de grond vastgelegd wordt groter zijn. In het project ‘Klimaat Keren’ wordt onderzocht hoeveel extra koolstof we in de bodem kunnen vastleggen en hoeveel extra water de bodem dan kan vasthouden t.o.v. de uitgangssituatie.

Dit eerste jaar is een voorverkenning. Vooral een onderzoek hoe de verschillende machines de organische stof door de bodem mengen. Het is de bedoeling dat het project uitgebreid wordt en dat we dan met een aantal percelen wetenschappelijk onderzoek doen over het lange termijn effect van deze bewerking. 

Wil je op de hoogte blijven over dit initiatief,  neem contact op met innovatiemakelaar Alfons van den Belt.