Inspiratiecafé bij Bronckhorster Beef: Toekomstgericht boeren (natuurinclusief en klimaatadaptief)

Op 20 juni was er van tien tot twaalf een Inspiratiecafé bij Henry (32) en Romy (29) Mentink. Het thema was toekomstgericht boeren. Op hun bedrijf Bronckhorster Beef namen ze de deelnemers mee in een praktische rondleiding over boeren met de natuur.

Van een Inspiratiecafé komt een Inspiratiecafe. Henry en Romi Mentink bezochten begin dit jaar het Inspiratiecafé bij Suzanne Ruesink en vonden dat er bij hen op het bedrijf Bronckhorster Beef ook voldoende inspiratie valt te halen. Henry en Romy houden 20 Wagyu en 20 Black Angus op totaal 20 hectare. ‘We streven naar evenwicht dus we houden 2 grootvee eenheden per hectare aan. Op het bedrijf verkopen we vlees. Ook lopen er enkele melkkoeien op het bedrijf; van hun melk wordt kaas gemaakt. De koeien en kalfjes hebben veel bewegingsvrijheid in de wei en de stal’, vertelt Henry.

Duurzame kringloop en natuurinclusief

Bronckhorster Beef is gericht op een geheel eigen duurzame ‘kringloop’. De grond wordt niet intensief bewerkt. Henry: ‘We doen aan natuurinclusieve landbouw. We telen onze eigen gewassen inclusief graan en hergebruiken onze mest. We verrijken gronden met reststromen, compost en klei. We hebben kruidenrijk grasland en gebruiken geen kunstmest. Het graan vermouten we tot bier. We zoeken zoveel mogelijk naar leuke samenwerkingen in de regio. Daar staan we voor open. Iedereen moet doen waarin hij/zij goed is. We vinden het leuk om geïnteresseerde collega’s te laten zien wat we doen, hoe we dat doen en wat het resultaat is.’

Boer en adviseur

Naast de werkzaamheden op de boerderij voor Bronckhorster Beef is Henry ook werkzaam als adviseur. Hij is projectleider voor ‘Elke druppel de grond in’ van Waterschap Rijn en IJssel om samen met boeren de watervoorraad te vergroten. Daarnaast is hij ook actief voor Agro-innovatiecentrum De Marke, Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Romy richt zich met name op de winkel en de vleesverkoop. Het ondernemerschap doen ze samen. 

Met elkaar leer je meer

Henry is een echte praktijkman. Hij werkte meer dan tien jaar bij De Marke en ook bij een biologisch melkveehouder. En deelt graag zijn kennis en enthousiasme over toekomstgericht boeren met anderen. Het liefst doet hij dat aan de hand van een rondleiding. ‘Ik ga graag het land in. Kijken hoe het grasland eruitziet. Kijken hoe de bodem eruitziet. Samen de praktijk induiken. Hoe kunnen we anders boeren? Hoe ziet dat eruit? Waar loop je tegen aan en welke uitdagingen zijn er? We vinden het belangrijk de opgedane kennis te delen, te inspireren en van elkaar te leren. Zodat we richting de toekomst met minder input toch voedsel kunnen produceren en meer boeren met de natuur.  We zijn zelf natuurlijk ook wel ergens tegenaan gelopen. Daarom is samen leren belangrijk. Met elkaar leer je veel meer.’Inspiratiecafés zijn momenten van inspiratie, ontmoeting en verdieping op het gebied van landbouw, innovatie en ondernemerschap. De inspiratiecafés zijn bedoeld voor boeren, loonwerkers en andere agro MKB’ers uit de Achterhoek, Liemers en Cleantech Regio. Minimaal vier keer per jaar komen geïnteresseerde ondernemers in wisselende samenstelling bijeen. Elke keer op een andere locatie.