Korte keten voor voedselbossen?

Op woensdag 22 juni is er een bijeenkomst over voedselbossen voor producenten en afnemers/verwerkers. Doel is de krachten te bundelen om deze nieuwe vorm van voedselproductie van pioniersfase naar een volwassen marktfase te laten groeien.

Voedselbossen staan in het middelpunt van de belangstelling, zowel bij boeren, ecologen als beleidsmakers. De belofte van voedselbossen is dan ook groot, zowel voor de ecologie, het landschap, als de economie. Deze nieuwe vorm van voedselproductie is zo nieuw, dat er nog geen voorbeelden zijn van economisch rendabele voedselbossen, die voorzien in een volwaardig inkomen voor de boer.

Krachten bundelen

De Innovatie Coöperatie gaat, samen met Evert Kaatee en Rebke Klokke van Voedselbos Eik&Linde, in gesprek met geïnteresseerden in de Achterhoek die nu al verder kijken. Door op regionale schaal de krachten te bundelen van zowel de producenten als de afnemers/verwerkers willen we een model creëren voor een economische gezonde en volwassen keten voor voedselbos-producten in de Achterhoek. Samen zoeken naar oplossingen om deze nieuwe vorm van voedselproductie uit de pioniersfase door te laten groeien naar een volwassen marktfase.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in voedselbossen als producent (voor minimaal 1 hectare) of als afnemer/verwerker (horeca, catering, detailhandel, voedingsmiddelenproducent), meld je dan aan voor de bijeenkomst op 22 juni van 10 tot 13 uur (locatie volgt). Bij Innovatiemakelaar Linda Commandeur, linda@deinnovatiecooperatie.nl

Familie Mekking op de plek waar Voedselbos Achterhoek binnenkort ontstaat. (Foto: Rebke Klokke)