Meststoffen op maat bij mais

Melkveehouder André de Groot in Laren doet onder de vlag van de Innovatie Coöperatie mee met het project Precisiebemesting met groene meststof in de maisteelt. Hij is enthousiast over zijn eerste bevindingen met 3,4 hectare mais: maar liefst tien procent meer opbrengst.

Het initiatief is gericht op een lagere startbemesting van mais en het bijmesten met Groene Weide Meststof gedurende het groeiseizoen. Op vijf bedrijven is dat het afgelopen jaar uitgeprobeerd. Groene Weide Meststof is een meststof met mineralen uit varkensmest die wordt geproduceerd in de Groene Mineralen Centrale van Groot Zevert Vergisting in Beltrum. “Groene Weide Meststof is een kunstmestvervanger. Door minder kunstmest te gebruiken hoeft er ook minder kunstmest te worden geproduceerd, waardoor er minder CO2 vrijkomt”, vertelt Arjan Prinsen van Groot Zevert Vergisting.

Beter beschikbaar, beter benut en beperkte verliezen
In de gangbare praktijk bemesten boeren mais vóór het zaaien. Dit betekent dat een relatief grote mestgift nodig is om gedurende het seizoen voedingsstoffen beschikbaar te hebben. André: “De mais moet zichzelf dan maar redden. Volgens mij is een groot voordeel van de nieuwe methode dat de mest beter beschikbaar is op het moment dat het nodig is, beter wordt benut en de verliezen naar de omgeving beperkt worden.”

Tien procent meer opbrengst
“We waren dit jaar met de mais de eerste met zaaien en de laatste met oogsten, want de mais groeide veel langer door. Toen de mais op kniehoogte was, hebben we Groene Weide Meststof met kali en stikstof toegediend via de Precisie Groene-Weide-Meststoffen Injecteur. Henk Eggink van Slootsmid Laren bedacht deze slimme machine die kan schoffelen, zaaien en nabemesten. De machine is GPS gestuurd en je kunt supernauwkeurig een bepaalde hoeveelheid mest toedienen. Doordat je de mineralen geeft wanneer het echt nodig is, zijn ze honderd procent opneembaar. Zo is minder drijfmest nodig; is er minder uitspoeling en minder nitraat in de grond. Uiteindelijk haalden we een tien procent hogere opbrengst en de mais was veel groener en dus smakelijker”, blikt André tevreden terug. “Volgend jaar wil ik deze methode op mijn hele areaal mais toepassen.”

Vervolg in 2020
“Het project loopt nog twee jaar door. We willen naar meer praktijkdeelnemers. Slootsmid Laren wil de machine verder verbeteren. We gaan een demoproefveld opzetten met een 0-meting en precisiebemesting met groene meststof en zonder. Bovendien willen we de resultaten verder onderbouwen met grondmonsters. Ook behoeft de communicatie met de agrarische sector en de overheid over het telen van mais met minimale emissie en de wetgeving de nodige aandacht”, besluit Arjan.