Onderzoek Saxion naar verduurzamen snoeiafval VIJZ

Drie studenten van Hogeschool Saxion deden voor de agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom (kortweg VIJZ) een onderzoek naar de duurzame toepassing van snoeihout. Conclusie is dat snoeihout als grondstof voor bouwmaterialen technologisch en financieel nog niet haalbaar is. Wel komen oplossingsrichtingen als biochar, biomeiler of de inzet als biomassa naar voren.

Mandy van der Stoel, vierdejaars student Facility Management, Noud Hieltjes, derdejaars Finance en Controle en Simon ter Schure, derdejaars Retail Management en Ondernemerschap zochten een vraagstuk voor hun minor Circulaire Economie. Ze beten zich vast in een onderzoek naar de duurzame toepassing van snoeihout: Hoe kan natuurvereniging VIJZ het snoeiafval wat vrijkomt binnen het gebied duurzaam inzetten? Mandy van der Stoel: ‘Het was heel interessant. Voor ons allen viel de onderzoeksvraag buiten ons vakgebied. Door middel van literatuurstudie en gesprekken met vele experts hebben we het onderwerp ons eigen kunnen maken. In het begin staken we veel tijd in het onderzoeken van de mogelijkheid om snoeihout als grondstof voor bouwmaterialen in te zetten. Helaas bleek, op basis van gesprekken met experts, dat dit technologisch en financieel nog niet haalbaar is. Om de grondstof te kunnen verwerken tot houtvezels moet al het zand, schors en blad van het snoeihout worden verwijderd, waardoor er maar weinig overblijft om te verwerken. De benodigde machines hiervoor zijn nog niet ontwikkeld.’

Mogelijke oplossingsrichtingen

Mandy vervolgt: ‘Tijdens het Agro Innovatie Event stuitten we op een aantal andere mogelijke oplossingen. Dit event is heel waardevol voor ons geweest. Hier hebben we ons advies verder op gebaseerd.’

In het onderzoeksrapport staan drie oplossingsrichting voor de verwerking van het snoeiafval:

  • Bodemverbetering door middel van biochar
  • Warmte onttrekken en compost creëren door middel van een biomeiler
  • Inzet als biomassa door snoeiafval gezamenlijk aan te bieden als VIJZ

Biochar is een houtskoolachtige stof die gemaakt wordt door organisch materiaal onder zuurstofloze omstandigheden te verhitten tot voorbij 350°C. Hierbij komt aanzienlijk minder CO2 vrij dan bij reguliere verbranding. De biochar kan worden gebruikt als bodemverbeteraar; het vergroot de bodemvruchtbaarheid, vermindert broeikasgasemissies uit de bodem en bevordert koolstofvastlegging.

Een biomeiler is een grote composthoop, waaruit warmte wordt onttrokken die nuttig gebruikt kan worden. Biomeilers zouden kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld de huizen van de leden van VIJZ te verwarmen en tegelijkertijd hoogwaardige compost te creëren.

Het gezamenlijk, als vereniging VIJZ, snoeihout als biomassa aanbieden aan een externe partij biedt schaalvoordeel en is op dit moment een lucratieve oplossingsrichting. Op ecologisch gebied is dat op de korte als lange termijn geen goede optie; er komt veel CO2 en fijnstof bij vrij.

VIJZ wil ermee aan de slag

De studenten presenteerden hun conclusies aan Evert Jan Wijers van VIJZ en aan Alfons van den Belt, innovatiemakelaar van De Innovatie Coöperatie.

Evert Jan Wijers: ‘We hebben het rapport positief ontvangen. Het is een heel degelijk rapport, de studenten hebben de oplossingsrichtingen netjes uitgewerkt. Als VIJZ hoopten we dat het snoeihout tot bouwmateriaal verwerkt zou kunnen worden. Helaas is dat niet zo. We kunnen ons als bestuur verder goed vinden in de drie genoemde oplossingsrichtingen en gaan verder met de uitkomsten van het rapport. Alleen is het nog even afstemmen met de leden hoe we het gaan aanpakken. We willen een werkgroep vormen die aan de hand van dit rapport aan de slag gaat. Misschien dat we in het geval van biomeiler iets samen met de gemeente kunnen doen. Dat gaan we verder uitzoeken. Ik zie hierbij ook zeker een rol voor De Innovatie Coöperatie weggelegd.‘

Lees hier het onderzoeksrapport.