Recordaantal boeren helpt de bij met zonnebloemenlinten

Boeren in Lochem dragen bijen, vlinders en andere insecten een warm hart toe. Dat blijkt uit het recordaantal aanmeldingen voor Zonnebloemen voor Boer, Bij en Burger. Vorig jaar namen tien boeren deel aan de eerste proef. Dit jaar melden zich vijf keer zoveel boeren aan. Dank zij hun inzet verschijnt er 25 kilometer aan zonnebloemenlinten langs de Lochemse velden.

“Het enthousiasme van de boeren is overweldigend”, zegt Erik Koldewey van De Innovatie Coöperatie. “Dit jaar doen 45 boeren en 11 loonwerkers mee uit de gemeente Lochem. Helaas hadden we niet meer ruimte in het budget, want het aantal aanmeldingen was nog groter. We hopen volgend jaar meer boeren en bijen blij te maken met nog meer kilometers zonnebloemenlinten. Voor mij blijkt hieruit, dat boeren graag bij willen dragen aan het ondersteunen van de biodiversiteit en aan een fraai landschap.”

Boeren blij, bijen blij, burgers blij
Het project is van onderaf bij boeren en loonwerkers in de gemeente Lochem ontstaan. Het heeft daardoor een praktische insteek gekregen. Koldewey: “Het idee is om door middel van zonnebloemranden langs maïspercelen bij te dragen aan een aantrekkelijk landschap voor zowel bijen, andere insecten, vogels, burgers én boeren. De boeren zien de zonnebloemranden wel zitten,  omdat ze samen met de maïs geoogst, bewaard en aan de koeien gevoerd kunnen worden.”

Hoe kan landbouw bijdragen aan biodiversiteit?
Volgens Koldewey is landbouw is dé beheerder van de groene ruimte en worden boeren steeds vaker aangesproken op die verantwoordelijkheid. “Hoe kan de landbouw op een positieve manier bijdragen aan biodiversiteit? En hoe kunnen we dat combineren met een rendabele bedrijfsvoering en fraai landschap? Dat zijn de vragen waar dit initiatief oplossingen voor wil bieden.” Dit jaar wordt daarom geëxperimenteerd met ondergewas onder de zonnebloemen. Het idee is dat dit dient als onkruidbeheersing, maar het maakt de zonnebloemenrand ook weer aantrekkelijker voor beestjes.

Zachtere grens tussen landbouw en natuur
Dit jaar wordt neemt de Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt het project over. Anne Leeflang van ’t Onderholt: “Dit project helpt om de overgangen tussen gewas en natuur minder hard te maken. Zo ontstaan er meer plekken waar insecten zich thuis voelen. Het laat zien welke mogelijkheden er zijn om landbouw en natuur zachter op elkaar laten aansluiten.”

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: deelnemende boeren, Proefboerderij De Marke, Loonwerker H. Boschloo en Zn. uit Gorssel, LTO Noord afdeling Achterhoek Noord, Vereniging voor Landbouw Voorlichting Gorssel-Lochem, ForFarmers, Nederlandse BijenhoudersVereniging en plaatselijke bijenverenigingen, Gemeente Lochem, Agrarisch Natuurvereniging ’t Onderholt, De Innovatie Coöperatie, Rabobank Coöperatiefonds, Stichting Pak An, LTO Noord Fondsen.