Samen Leren Ondernemen in Lochem

Het initiatief ‘Rijp en Groen’ krijgt een vervolg. Studenten van Zone.college en Aeres Hogeschool gaan verder aan de slag met innovatieve vraagstukken van Lochemse ondernemers. Aankomend voorjaar worden drie melkveehouders verder ondersteund tijdens het Samen Leren Ondernemen (SLO) traject van de Kenniswerkplaats Achterhoek.

Tijdens de ‘Rijp en Groen’ studentendag gingen studenten van het Zone.college uit Doetinchem aan de slag met vragen uit de boerenpraktijk. Herbert van Zeijts, Tonny Groot Koerkamp en Herbert Aalderink deelden een toekomstgerichte vraag met opdracht voor de studenten. De studenten verplaatsten zich in de ondernemers en formuleerden oplossingsrichtingen op de vragen: hoe kom ik van glyfosaat in de maisteelt af, is omschakelen naar biologisch voor mijn bedrijf interessant en wat is voor ons bedrijf de stal van de toekomst? Dat deze drie vragen aankomend voorjaar een plek krijgen in het lesprogramma van Aeres en Zone.college is goed nieuws. Zo wordt gezorgd voor een extra verdiepingsslag en wordt er kennis gegenereerd rondom drie actuele vraagstukken in de regio Lochem. 

Vooruitdenken

Vierdejaarsstudent Wilco Enzerink is zoon van een melkveehouder en was één van de ‘Rijp en Groen’ deelnemers. Tijdens het Agro Innovatie Event in november deelde Wilco zijn ervaringen: “Als boer moet je vooruitdenken, want je wil je bedrijf niet steeds hoeven aanpassen aan nieuwe wetten en regels. En de consument heeft ook andere eisen als het gaat om veehouderij. Ze zien de dieren niet alleen graag loslopen in de wei, maar ook in de stal. Dat hebben wij uitgewerkt in ons plan voor Tonny Groot Koerkamp. Een stal, zonder roosters, met op de bodem houtsnippers die stikstof binden. Dat is ook comfortabel voor de koeien. De boer vond het een sympathiek plan.” Meer informatie over de ‘Rijp en Groen’ aanpak leest u via deze link