Snoeihout met meer waarde

In de agrarische sector komt jaarlijks bij het snoeien van houtwallen grote hoeveelheden snoeihout vrij. Vaak wordt dat ter plekke verbrand of afgevoerd naar de verbrandingsoven. Dat is een doorn in het oog van Pieter Brouwer, want de vastgelegde CO₂ laat je zo ontsnappen. Dat moet toch anders kunnen, zo was de gedachte van de melkveehouder, tevens lid van agrarische natuurvereniging Veluwe IJssel Zoom (VIJZ). Kan het niet duurzamer en is het niet mogelijk het te hergebruiken en te verwaarden?