‘Rijp en Groen’: Studenten aan de slag met vragen uit de praktijk

Initiatief Rijp en Groen zorgt voor meedenkkracht

De nieuwe generatie agrarische ondernemers in opleiding is cruciaal voor de toekomst en de doorontwikkeling van de sector. De Innovatie Coöperatie nam daarom het initiatief om verbinding te maken met het onderwijs in de regio. Het initiatief ‘Rijp en Groen’ koppelt studenten van het Zone.college uit Doetinchem aan echte vragen van Lochemse ondernemers in de praktijk. De studentendag is op 13 november in het gemeentehuis van Lochem.

Voormalig melkveehouder Alfons van den Belt uit Wilp is Ondernemerscoördinator bij de Kenniswerkplaats Achterhoek. Hij helpt het toekomstperspectief van deze derde jaars studenten Veehouderij te vergroten en ze bewust maken van veranderingen in het werkveld. Hij weet als geen ander hoe je de student van nu klaar kunt maken voor de maatschappij van morgen. “Ik laat studenten zich verplaatsen in de ondernemer aan de hand van een toekomstgerichte vraag. Zoals: hoe kom ik van glyfosaat in de maisteelt af, is omschakelen naar biologisch voor mijn bedrijf interessant of wat is voor ons de stal van de toekomst? Omdat het echte vragen uit de praktijk zijn, doen ze dat heel serieus. Ze moeten leren ook na te denken over bijvoorbeeld circulaire landbouw en voedselveiligheid en enig milieubewustzijn aan de dag te leggen. Studenten leren daarvan en het levert innovatieve oplossingen op, een mooie win-win.”

Uitdagen
Tonny Groot Koerkamp is een van de drie boeren die een speeddate heeft met een groepje studenten. Tonny boert samen met zijn vrouw en zoons (29 en 27 jaar) in maatschap op een melkveehouderijbedrijf in Harfsen. “Met ons allen hebben we aan de keukentafel een interessante ondernemersvraag bedacht. Wat is voor ons bedrijf de stal voor de toekomst, rekening houdend met aspecten van dierwelzijn, ammoniakuitstoot, bodemvruchtbaarheid en bemestingswaarde? In de toekomst moeten we met steeds minder meer opbrengst krijgen. Het vakmanschap gaat steeds nauwer luisteren. Ik ben benieuwd waar de studenten mee komen. Ik hoop ze wel een beetje uit te dagen. En dat ze denken vanuit vernieuwing en innovatie, dat ze me verrassen en dat ik het antwoord niet zelf had kunnen bedenken.”

Snelkookpanmethode
Aan het eind van de dag moeten de studenten met innovatieve antwoorden en oplossingen komen en deze aan de drie boeren presenteren. “Ik ben heel benieuwd hoe breed de studenten kunnen denken. Vaak zitten ze in dezelfde positie als de boer, maar je moet ze uit hun eigen gedachtewereld halen. Ze moeten zelf leren nadenken; niet in problemen en vanuit weerstand denken, maar wel in de modus komen om oplossingen te zoeken. Dat is niet makkelijk in een dag. Misschien kunnen we er via een expertdag binnen het lesprogramma nog een vervolg aan geven door er vanuit andere vakgebieden naar te kijken”, besluit Alfons.

Eerste resultaten op Agro Innovatie Event
Tijdens het Agro Innovatie Event op donderdag 21 november worden de eerste resultaten van ‘Rijp en Groen’ gepresenteerd. Bent u daar als ondernemer in geïnteresseerd, meld u dan aan via: www.deinnovatiecooperatie.nl/event.