Uitrol welzijnsvriendelijk concept KalverEnWeij

Tijdens het Agro Innovatie Event vertelt melkveehouder Hans Reinders uit Angerlo meer over zijn KalverEnWeij-concept, een groepshuisvestingssysteem voor kalveren. In dit artikel alvast een voorproefje.

Hans en zijn dochter Anouk zijn de trotse winnaars van de Dutch Dairy Challenge 2023. Met hun concept KalverEnWeij huisvesten ze de kalveren in groepshuisvesting, buiten in een soort paardenbak. Dit geeft goede resultaten; de kalveren zijn gezonder, groeien beter en leveren meer op. Bovendien kost dit systeem minder arbeid. Door het winnen van de challenge konden ze hun concept verder uitwerken. Het innovatieve van het concept zit ‘m in het feit dat de kalveren al vanaf dag 3 of 4 buiten in groepsverband op zand opgroeien. Het idee ontstond bij toeval toen Hans zag dat een kalf dat wat extra bewegingsruimte nodig had tijdelijk in de paardenbak was gehuisvest en daar enorm van opknapte. Een onderzoek naar kalveren in een twinbox door enkele studenten zette Hans verder aan het denken. Zand is de basis van het concept en moet zorgen voor een lage ziektedruk en het levert meer natuurlijk gedrag op. ‘Soms is het net speelkwartier hier. Het concept is nog volop in ontwikkeling. We zijn bezig de innovatie verder te verfijnen’, vertelt Hans, ‘want het opvangen van verschillende weersomstandigheden is een verbeterpunt. De kalveren krijgen een dekje om bij koud weer. Daarnaast zijn we een schuilhut aan het ontwikkelen voor warme en natte koude dagen. Ook zijn studenten bezig met gedragsonderzoek van de kalveren. Uiteraard zijn we benieuwd naar deze resultaten.’

100 dagen

‘Ons idee behoorde tot de tien beste ideeën’, vertelt Hans trots. Door de Dutch Dairy Challenge te winnen kregen Hans en Anouk de gelegenheid om het idee in 100 dagen verder uit te werken. Ze kregen coach Margreet van de Holt toegewezen, die hun hielp met het leggen van contacten in de sector om kennis te delen en te sparren. ‘Die 100 dagen dwingt je om er iets van te maken en iets te presteren. In deze periode zijn we natuurlijk ook tegen allerlei zaken aangelopen. Een daarvan was de uitspoelingsgevoeligheid van mest via het zand. Dat hebben we inmiddels met behulp van deskundige getackeld. Ook was het een uitdaging hoe je in deze tijd rekening houdt met allerlei standpunten in de samenleving van verschillende partijen, bijvoorbeeld ten aanzien van milieu en dierenwelzijn. Als je je concept verder wilt uitrollen, moet je daar oog voor hebben.’

Steek je licht op

Hans Reinders is podiumgast bij het event op 29 november: ‘Ik vind mezelf geen echte pionier, want ik denk vaak laat een ander het eerst maar proberen, maar ik hou wel van vernieuwing. Ik was wel overtuigd van ons innovatieve idee en dat we een hele goede kans hadden de Dutch Dairy Challenge te winnen. Het samen met mijn dochter Anouk meedoen aan deze challenge was onderling ook heel waardevol. We zijn er samen aan begonnen en kunnen samen goed sparren. Soms heeft zij een andere kijk op zaken. Dat is mooi! Andere innovatieve ondernemers raad ik aan hun licht op te steken bij De Innovatie Coöperatie of andere partijen die hun idee verder kunnen brengen. Blijf altijd bij jezelf en volg je eigen gevoel. Leg je oor te luisteren bij anderen en blijf doelgericht doorwerken naar het eindpunt. Blijf voor die stip op de horizon gaan!’