‘Wij wachten niet af, maar gaan aan de slag’

Dit was de teneur van de eerste bijeenkomst van het netwerk van innovatieve agro-ondernemers in de gemeente Lochem. Henk Eggink, directeur van Slootsmid, ontving de boeren en loonwerkers in de kantine van zijn bedrijf in Laren.  De InnovatieCoöperatie, vorig jaar opgericht op initiatief van de gemeente Lochem, organiseerde de avond.

De Innovatie Coöperatie: ideeën realiseren

Het doel van de InnovatieCoöperatie is boeren en MKB-ondernemers in de agrosector te helpen bij het ontwikkelen van hun innovatieve ideeën.  Helpen met netwerk, kennis, organisatie, communicatie en geld. Niet praten, vergaderen en papier produceren, maar ideeën ontwikkelen en uitvoeren. ‘Doen’  is het motto. Deze eerste avond waren tien ondernemers aanwezig. Maar er kwam voor 20 man ideeën, ambities en positieve energie op tafel.

Aan de slag met energietransitie en kringlooplandbouw

De rode draad: ‘wij willen zelf het initiatief nemen om een belangrijke rol te spelen in de energietransitie en de ontwikkeling van kringlooplandbouw. We moeten als ondernemers de krachten bundelen, samen een stip op de horizon zetten en daar gericht naar toe gaan werken.’

Er ging een groot aantal grote en kleine ideeën over tafel. Projecten die snel te realiseren zijn en projecten die een lange adem vergen. Met de meest kansrijke en perspectiefvolle ideeën gaan we aan de slag. Welke? We gaan eerst maar eens in stilte aan de slag. Ondertussen kunt u genieten van het zonnebloemenproject waar we vorig jaar een begin mee maakten. Dit jaar staat er een geel lint van 25 km zonnebloemen in de gemeente Lochem op de planning. ‘Blije Boeren, Bijen, en Burgers’, heet dat project. En dat zegt genoeg. Meer informatie: Zonnebloemen 2019