Zonnebloemen 2019: meld u aan vóór 8 april!

Zonnebloemranden langs maïspercelen leveren voordelen voor bijen en insecten, zijn aantrekkelijk in het landschap en interessant voor de boer omdat het tegelijk met de maïs geoogst kan worden. In navolging van de pilot in 2018 is het de ambitie om in het seizoen 2019 met circa 50 boeren in de gemeente Lochem zonnebloemen langs maïspercelen te telen. In totaal willen we 20 tot 25 strekkende kilometer zonnebloemranden realiseren.

Aandachtspunten

De teelt van zonnebloemen langs maïspercelen levert alle partijen voordelen op. Er zijn een aantal aandachtspunten voor deelname:

  • Zaaien: De zonnebloemen worden tegelijk met de maïs gezaaid, zo mogelijk in dezelfde werkgang. Voor optimaal effect voor bijen en insecten is een rand van minimaal 4 rijen zonnebloemen gewenst. Op die manier is er op vliegafstand van de bij voldoende aantrekkelijk gewas.
  • Locatie: De zonnebloemenrand dient op een zonnige plek in het zicht van voorbijgangers geteeld te worden. Hierdoor is er optimaal effect in het landschap en voor de insecten.
  • Gewasbescherming: Aangezien zonnebloemen kwetsbaar zijn voor gewasbeschermings- middelen en we onkruidgroei goed willen beheersen kennen we twee basisregimes: 1. Zaaien van maïs en zonnebloemenrand met ondergewas (bv gras), dus zonder gewasbeschermings- middelen en 2. Toepassen een grondherbicide (Frontier Optima) vóór opkomst van het gewas. Daarnaast willen we dit jaar experimenteren met andere ondergewassen en manieren van onkruidbeheersing. Mocht daarvoor interesse zijn dan graag aangeven.
  • Gecombineerde opgave: Het is belangrijk om de zonnebloemranden apart op te geven bij de gecombineerde opgave. Zonnebloemen betreft gewascode 515. Deze opgave kan uiterlijk tot en met 15 mei worden gewijzigd.
  • Teeltbegeleiding: Omdat het een pilot betreft wordt de teelt en gewasbescherming intensiever begeleid dan normaal. De begeleiding wordt uitgevoerd door partner ForFarmers.
  • Publiciteit: het maatschappelijk effect van deze pilot is een belangrijk aandachtspunt. Daarom zullen we op gezette tijden de publiciteit zoeken. Ook wordt verbinding gemaakt met de Nederlandse BijenhoudersVereniging, de Vogelbescherming en de Vlinderstichting. Tevens worden er waarnemingen gedaan betreffende het effect op bijen, vlinders & vogels.

Kosten en vergoeding

Het uitgangspunt van het project is dat de deelnemende boer in principe geen extra kosten kent ten opzichte van reguliere maïsteelt. Het zonnebloemenzaad wordt kosteloos ter beschikking gesteld door ForFarmers en er wordt samengewerkt met loonwerkers om deelnemers zoveel mogelijk te ‘ontzorgen’ in de organisatie. Doordat de zonnebloemen met de maïs ingekuild kunnen worden is er geen of nauwelijks opbrengstderving. Toch streven wij er naar een vergoeding beschikbaar te stellen voor deelnemende boeren van € 0,50 per strekkende meter van 4 rijen (breedte 3 meter). Deze vergoeding komt overeen met die voor kruidenranden via agrarisch natuurbeheer. Op dit moment kan de vergoeding nog niet worden gegarandeerd omdat de financiering nog niet rond is.  

Aanmelding bij eigen loonwerker vóór 8 april 2019

Boeren en eigenaren met maïspercelen in de Gemeente Lochem kunnen deelnemen. Aanmelding via je eigen loonwerker. Doe dit zo snel mogelijk aangezien de beschikbare vergoeding beperkt is en ‘wie het eerst komt het eerst maalt’.