Zonnebloemlint verbindt boeren, burgers en bedrijven

Boeren, burgers en bedrijven zorgen via crowdfunding voor een 16,5 km lang zonnebloemlint in Lochem. Meer dan 200 burgers en acht bedrijven trokken hun portemonnee. Zo kunnen 30 Lochemse boeren de biodiversiteit een handje helpen door langs hun maisvelden linten van zonnebloemen te zaaien. Daarmee is de eerste crowdfundingsactie een succes en groeit het initiatief door! 

Vrijdag 15 mei zaaide loonwerker Gerrit Boschloo bij boer Gerrit Steging in Gorssel de eerste meters in. Gerrit Steging: ‘We doen al voor het derde jaar mee met het project Zonnebloemlint. Dit jaar zaaien we een gemengd zonnebloemenmengsel dat we laten staan in de winter en zo nog aantrekkelijker is voor alle insecten en vogels.’

Ook onthulde sympathisant Marlies Gommers uit Gorssel een informatiebord over het zonnebloemlint. ‘Via een oproepje in de lokale media en een flyer ben ik mensen enthousiast gaan maken ook een bijdrage aan de crowdfundingsactie te leveren.’ En de respons was geweldig: 900 meter zonnebloemenlint. ‘Het voelt alsof je je omgeving hebt geadopteerd.’

Geslaagde crowdfunding

Het bedrag dat binnenkwam via de crowdfundingsactie is € 18.150,00. Gemeente Lochem deed als eerste een donatie. De partners van het zonnebloemlint TP Solar, Lochem Energie, Slootsmit mesttechniek, Gateway Woordenboeken, PLUS Beuzel, Mechanisatie Lochem BV, Agrowin en Limagrain doneerden elk ook een aanzienlijk bedrag.

In 2018 startte het project Zonnebloemlint vanuit de lokale LTO-afdeling; met elkaar kregen enkele boeren het idee om zonnebloemen langs maispercelen te zaaien. De Innovatie Coöperatie bracht hen samen met een loonwerker en de bijenvereniging en hielp hen het initiatief van de grond te krijgen met ondersteuning van de Gemeente Lochem. Het doel was om de maisteelt op een laagdrempelige manier biodiverser te maken en het landschap aantrekkelijker. In 2019 nam ANV ‘t Onderholt de organisatie van het project over en liet ook de effecten op de biodiversiteit inventariseren. Dit bleek positief; verschillende bestuivende insecten maken gebruik van de zonnebloemlinten en de soortensamenstelling is diverser dan in de mais. Daarnaast kunnen zonnebloemlinten volgens deskundigen ook heel belangrijk zijn als route van insecten om zich van natuurgebied naar natuurgebied te kunnen verplaatsen.

Ook Bronckhorst kleurt geel

De gemeente Bronckhorst volgt dit jaar de Lochemse aanpak, om gezamenlijk het landschap te kleuren en de biodiversiteit te vergroten. Wethouder Paul Hofman nam op dinsdagmiddag 12 mei zelf plaats in de cabine om een bloemenmengsel met zonnebloemzaden te zaaien rondom een maisperceel in Hengelo. In Bronckhorst hebben zich 34 boeren aangemeld die samen 16,5 kilometer bloemenranden inzaaien. Voor meer informatie kijk op zonnebloemlint.nl 

Foto: Gerrit Boschloo, Gerrit Steging en Marlies Gommers plaatsen het informatiebord in het net ingezaaide bloemenlint