Biobased bouwen

Biobased bouwen is in opkomst. Biobased bouwen is bouwen met bouwmaterialen gemaakt van schimmels, planten, bacteriën die ecologisch verantwoord geteeld, geoogst, gebruikt en hergebruikt worden. De bouwsector staat voor de opgave om naar CO2-neutraal bouwen te gaan. De winst is met name te behalen in het verlagen van het gebruik van cement en beton. Voor bijna iedereen is dit onderwerp redelijk nieuw. Of dat nu gaat om architecten, aannemers, overheid of boeren. Vandaar dat we kijken of we samen met deze partijen een paviljoen kunnen bouwen dat geteeld is in de Achterhoek. 

Boeren kunnen een rol spelen bij de teelt van vervangbare producten. Hier lijkt een grote kans voor boeren te liggen. Met name als dit in combinatie kan met carbon credits. De landbouw kan hier een belangrijke speler zijn, omdat 10% van de landbouwgrond in Nederland ingezet kan worden voor de toelevering van de totale benodigde jaarlijkse mineralenvezels in woningbouw in Nederland.

Gewassen uit de regio

Door gewassen als olifantsgras, hennep, sorghum of graan (stro) te telen, kunnen boeren inspelen op deze kans. Op dit moment voeren onder andere Samen Biobased Bouwen en Agro-innovatiecentrum De Marke verschillende projecten uit om te kijken welke teelten het meest interessant lijken. Welke product/toepassingscombinaties zijn het aantrekkelijkst voor het verdienmodel van de boer? En welke gronden zijn hiervoor het meest geschikt en zijn deze teelten haalbaar in combinatie met de extensiveringsopgave op landschapsgronden.

Vergaderpaviljoen geteeld in de Achterhoek

Een gebouw bouwen met grondstoffen uit de Achterhoek? Kan dat? Het antwoord is natuurlijk ja. En dat gaan we doen. Door biobased geteelde grondstoffen, zoals olifantsgras, hennep of stro, te gebruiken in plaats van bijvoorbeeld cement en beton kan het gebouw volledig met materialen uit de Achterhoek gebouwd worden. Omdat biobased gewassen telen kansrijk is voor de landbouw brengen wij verschillende partijen bij elkaar om komend jaar een biobased gebouw te realiseren. In de Achterhoek en geteeld in de Achterhoek. Een plek waar de hele keten van Achterhoekse boeren met biobased gewassen, aannemers, architecten en meer bij elkaar komen om aan de toekomst te bouwen.

Rol De Innovatie Coöperatie

Om te laten zien wat er allemaal mogelijk is in de regio, initiëren we vanuit De Innovatie Coöperatie een pilot Biobased bouwen met grondstoffen die volledig geteeld (kunnen) worden in de Achterhoek. Daarvoor gaan we een nieuwe samenwerking aan tussen boeren, agrarische natuurvereniging VALA, Agro-innovatiecentrum De Marke, architecten en bouwbedrijven. Samen onderzoeken we of het mogelijk is een gebouw te bouwen met volledig in de Achterhoek geteelde materialen. Hierdoor kunnen we product/toepassingscombinaties testen (zoals strobouw met hennep of olifantsgras) die veelbelovend lijken voor de landbouw en zo de verschillende spelers uit de keten samenbrengen.

Meer informatie: Ivo Holmer, innovatiemakelaar, ivo@deinnovatiecooperatie.nl, M 06 20 81 28 97.

Foto: Straw Blocks Systems

Biobased telen heeft de toekomst