Kringlopen sluiten: voedergewassen 2030

Sjoerd Elgersma, directeur bij Hofmeijer Loonwerkbedrijf BV in Voorst, teelt op zijn demovelden in Brummen onder meer eiwitrijke gewassen en experimenteert met duurzamere teeltmethodes. Samen met een groep boeren en de plaatselijke voerleveranciers wil hij zowel de regionale kringloop van eiwit sluiten door het telen van krachtvoervervangers in de regio en een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de regio door het telen van alternatieve gewassen voor mais en gras.

Hierdoor kan de import van soja vanuit bijvoorbeeld Zuid- en Noord-Amerika worden beperkt en zal in het landschap een grotere diversiteit te zien zijn. Om dit te kunnen doen is wel extra grond nodig en dat is een uitdaging. Er vindt overleg plaats met de provincie om te kijken welke rol zij daarin kan spelen.

Proefvelden en demovelden sojavervangers

Het is nog een zoektocht door welke gewassen de soja het beste kan worden vervangen en er liggen vragen ten aanzien van het juiste teeltplan, teelrotatie en bewerking. Hiervoor is een speciaal demoveld ingericht. Er zijn al goede resultaten geboekt met winterveldbonen, maar het kunnen ook andere graanachtige teelten zijn. In 2021 is er geëxperimenteerd en het idee is dan om in 2022 andere boeren in de Stedendriehoek er bij te betrekken en uit te bouwen. Ook moet worden onderzocht hoe een haalbare business case er uit ziet.

Afzet

Over de afzet zijn geen zorgen; voor regionale veevoerbedrijven is dit een kans. Regionale voerleveranciers Klein Hekkelder en Bosgoed zijn bij het project betrokken. Het eiwit zou verwerkt kunnen worden tot regionaal geteeld veevoer.

Rol De Innovatie Coöperatie

De Innovatie Coöperatie helpt met de concretisering en uitwerking van dit idee, de verbinding met de provincie, de zoektocht naar grond en een sluitende business case.
Bij het project zijn betrokken: Hofmeijer Loonwerkbedrijf BV, veevoerfabrikanten Klein Hekkelder en Bosgoed en diverse boeren uit de regio Brummen en Voorst.

Meer informatie: Alfons van den Belt, innovatiemakelaar, alfons@deinnovatiecooperatie.nl, M 06 29 02 52 52

Bekijk het fragment: uit ons Agro Innovatie Event 2021

Lees meer:

 

 

Loonbedrijf Hofmeijer ontvangt de Innovatieraad

 

Het buitengebied verandert, onze dienstverlening verandert mee