Meststoffen op maat bij mais

De bemestingspraktijk duurzamer maken: dat is waar het project Precisiebemesting met groene meststof om gaat. Bij melkveehouder André de Groot in Laren, zijn in 2020 diverse veldproeven uitgevoerd, om inzicht te krijgen in de werking van de Groene Weide Meststof.

Het initiatief is gericht op een lagere startbemesting van mais en het bijbemesten met Groene Weide Meststof gedurende het groeiseizoen. Groene Weide Meststof (GWM) is een kunstmestvervanger, afkomstig van de Groene Mineralen Centrale van Groot Zevert Vergisting in Beltrum. ”Door minder kunstmest te gebruiken hoeft er ook minder kunstmest te worden geproduceerd, waardoor er minder CO2 vrijkomt”, aldus Arjan Prinsen van Groot Zevert Vergisting.

Beter beschikbaar en beter benut?

In de gangbare praktijk bemesten boeren mais vóór het zaaien. Dit betekent dat een relatief grote mestgift nodig is om gedurende het seizoen voedingsstoffen beschikbaar te hebben.“De mais moet zichzelf dan maar redden. Doordat je de mineralen geeft wanneer het echt nodig is, worden ze beter opgenomen is de verwachting”, licht Andre toe. Tijdens de proef is een gedeelde gift onderzocht: vijftig procent bij het maïs zaaien en vijftig procent toen de mais op kniehoogte was. Dit gebeurde met de nieuwe Precisie Groene-Weide-Meststoffen Injecteur van Slootsmid uit Laren. Dit is een slimme machine die kan schoffelen, zaaien en nabemesten en GPS gestuurd is; je kunt supernauwkeurig een bepaalde hoeveelheid GWM toedienen.

Vergelijkbare stikstofbenutting bij de gedeelde gift
De bevindingen van het eerste onderzoek in 2019 waren met drie hectare mais en lieten tien procent meer opbrengst zien. In 2020 is het onderzoek breder opgezet. In zes hectare maisland zijn tweeëndertig proefveldjes gemaakt om verschillende niveaus van bemesting te kunnen vaststellen en daarbij wetenschappelijk onderbouwde metingen te doen. De behandeling waarbij de GWM tijdens maïszaaien werd toegediend gaf de hoogste droge stof opbrengst, echter was dit verschil niet significant met kunstmest in de rij. Hieruit kan wel geconcludeerd worden dan de Groene Weide-meststof dezelfde stikstofwerkingscoëfficiënt heeft als kunstmest in de rij.

Organische meststof als passend alternatief voor kunstmest
Het onderzoek naar de werking van de GWM op maïsland laat dus zien dat de werking één op één vergelijkbaar is met synthetisch geproduceerde kunstmest. Ook is het risico op nitraatuitspoeling in kaart gebracht, hierbij zijn geen significante verschillen gevonden. “Het is waardevol om onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde veldproeven te doen, om zo kennis beschikbaar te maken (én te delen) waar de Achterhoek en de landbouw wat aan heeft”, aldus onderzoeker Robin Walvoort van Coöperatie de Marke. Het toepassen en benutten van regionale nutriënten, op basis van varkensmest, betekenen een flinke stap voorwaarts naar een kunstmestvrije Achterhoek.

Samenwerkende partijen in dit onderzoeksproject zijn Melkveebedrijf de Groot, Groot Zevert Vergisting, Agro Innovatiecentrum de Marke, Wageningen UR en de Innovatie Coöperatie. Daarnaast speelden Loonbedrijf Beltman, akkerbouwbedrijf Woestenenk en Slootsmid Laren een belangrijke rol bij de veldproeven.

Hieronder vind je de resultaten van het onderzoek, meer weten over dit project? Mail naar info@deinnovatiecooperatie.nl