Op landgoed Velhorst gaan natuur en landbouw samen door vernieuwing

Arjen (51) en Winny (54) van Buuren zijn de nieuwe agrarische ondernemers op de landgoed Velhorst in Lochem. Op 85 hectare exploiteren ze een extensief en gemengd biologisch boerenbedrijf. Ze verbouwen aardappels, granen, veldbonen, groenten en kruiden en houden schapen, Lakenvelderkoeien, Brandrode runderen en Bonte Bentheimer varkens. Zij zien vernieuwing als sleutel voor een duurzaam verdienmodel waarbij natuur en landbouw samengaan.

Hoe zijn jullie hier terechtgekomen?
“Als buurman met een kleinschalig akkerbouwbedrijf voldeden we aan de oproep van Natuurmonumenten om met een goed businessplan te komen toen twee voormalige pachters hun bedrijf beëindigden. Eigenaar Natuurmonumenten wilde een voorbeeld stellen en laten zien dat natuur en landbouw samengaan. Na een spannende procedure werden wij uitgekozen uit 25 inzendingen en in november 2018 tekenden we het contract.”

 Hoe is het eerste jaar verlopen?
“In de winter troffen we allerlei voorbereidingen. Daarna was ik druk met de voorjaarswerkzaamheden, het zaaiklaar maken, het zaaien en poten, het verzorgen van de gewassen en het oogsten. Winny doet de administratieve zaken, de website met webshop, klantcontacten en bestellingen. Ook verzorgt ze de afzet in de regio via onze kraam in een winkel in Almen. Ook verleent ze allerlei hand- en spandiensten, zoals aardappels sorteren. Daarnaast werkt Winny als kwaliteitsmanager bij een zorginstelling. Zelf geef ik de vakken Biologische akkerbouw en Ondernemerschap op landbouwhogeschool Aeres in Dronten. Die link met het onderwijs willen we graag houden. Studenten doen hier onderzoek naar bodemdiversiteit. Ook komen studieverenigingen hier in de praktijk kijken. We wonen inmiddels op de boerderij. Nu een jaar later is er veel gedaan en veel gebeurd.”

Waarom zoeken jullie verbinding met de samenleving via Vrienden van Velhorst?
“De consument is vervreemd van het boerenbedrijf. Wij willen graag uitleggen dat onze manier van boeren goed is voor de natuur en de biodiversiteit. En omdat ons inkomen afhankelijk is van de consument vinden we het belangrijk om daar binding mee te hebben. Voor 25 euro word je Vriend en dan krijg je tien procent korting op onze producten. Af en toe nodigen we onze Vrienden hier op de boerderij uit voor een educatieve wandeling, een interessante spreker of het oogstfeest. Verder willen we dat hier op het erf de rust zoveel mogelijk bewaard wordt.”

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
“We streven op den duur naar een gesloten kringloop binnen ons bedrijf: een nieuw soort gemengd bedrijf. Het melkveehouderijbedrijf kreeg twee jaar geleden de biologische status. Het akkerbouwgedeelte krijgt die in maart 2020. We werken aan een brede basis voor de toekomst. Innovatie is daarbij het sleutelwoord. We willen meer producten ontwikkelen van onze eigen oogst, bijvoorbeeld Velhorstbier, muesli of havermout. Ook willen we brood gaan bakken van eigen graan. We willen onze producten vermarkten en sturen op kwaliteit. Zo waren we samen met De Innovatie Coöperatie in gesprek met enkele producenten van vleesvervangende producten om van onze veldbonen vegetarische burgers te maken. Maar voor hen is het relatief een kleine teelt en de gesprekken verliepen stroef. Het plan is zeker nog niet van tafel. Misschien maken we wel een innovatieve hybride burger: een vegetarische burger met Lakenveldervlees.”

www.landgoedvelhorst.nl

©fotograaf Arjan Gotink