Boerenergie

Een zonnige toekomst voor agrarische daken

Hoe kunnen agrariërs meehelpen om zoveel mogelijk bedrijfsdaken in de gemeente Lochem vol te leggen met zonnepanelen? Zonder ze zelf aan te schaffen? Energiecoöperatie LochemEnergie onderzocht dit met steun uit het innovatiefonds van de gemeente. De resultaten zijn hoopvol. Agrariërs kunnen met het praktische stappenplan van LochemEnergie direct aan de slag. LochemEnergie helpt hierbij.  

“Ons land kent de Regeling Verlaagd Tarief, in de volksmond ook wel Postcoderoosregeling genoemd”, vertelt Stolte. “Deze regeling maakt het voor inwoners mogelijk om samen te investeren in duurzame energie. In ruil hiervoor krijgt men korting op de energierekening. Voor agrarische ondernemers is het meestal niet rendabel om voor eigen gebruik de daken vol te leggen met zonnepanelen. Want ze hebben geen aansluiting voor grootgebruik en zijn daardoor te groot om te salderen en te klein voor SDE-subsidie. Samenwerken met inwoners via LochemEnergie biedt kansen”, aldus Paul Stolte. 

Samenwerken loont!

“Samenwerken met LochemEnergie bied de kans energie duurzaam op te wekken, zonder dat je daarvoor als agrarisch ondernemer zelf hoeft te investeren. Immers de deelnemers/leden brengen samen het kapitaal bij elkaar. Het produceren van zonne-energie op andermans dak voor inwoners bijna net zo aantrekkelijk als op eigen dak. Zo niet aantrekkelijker als thuis in de toekomst productie en verbruik niet meer verrekend mogen worden (salderen)”. 

“Samenwerken met LochemEnergie biedt de kans energie duurzaam op te wekken, zonder dat je daarvoor als agrarisch ondernemer zelf hoeft te investeren. Immers de deelnemers/leden brengen samen het kapitaal bij elkaar. Het produceren van zonne-energie op andermans dak voor inwoners is bijna net zo aantrekkelijk als op eigen dak. Zo niet aantrekkelijker als thuis in de toekomst productie en verbruik niet meer verrekend mogen worden (salderen)”. 

Doe mee!

De Innovatie Coöperatie heeft een netwerk dat toegang biedt tot kennis, samenwerkingspartners en mogelijk ook tot financieringsmogelijkheden voor innovaties.  Paul Stolte: “Doe dus zeker mee. Zo open je deuren naar een duurzame toekomst”. Meer weten over zon op agrarische daken? Start op www.lochemenergie.net of neem contact op met De Innovatie Coöperatie. Zo gaan we met alle beschikbare en geschikte agrarische daken in onze gemeente zonnig de toekomst tegemoet”. 

Kom in contact