Stoomsnippers

ForFarmers bouwt duurzame biomassacentrale

ForFarmers Nederland neemt een volgende stap in duurzame productie van veevoer. Daarom bouwt het bedrijf een biomassacentrale op haar terrein in Lochem. Deze levert straks de energie voor bijna alle stoom voor de fabriek én een deel van de elektriciteit. Dat  kan elk jaar bijna 1,8 miljoen kubieke meter aardgas schelen! De centrale wordt gestookt op houtsnippers uit het omringende landschap.  Coöperatie Streekhout Achterhoek levert de houtsnippers die vrijkomen bij het onderhoud van hagen, houtwallen en bos. 

Door verbranding van de houtsnippers wordt het water in de stoomketel van de biomassacentrale verhit. De naastgelegen fabriek gebruikt de stoom die daardoor ontstaat om de grondstoffen te persen tot veevoerbrokken. Afhankelijk van de energiewaarde van de houtsnippers is er jaarlijks zo’n 7.000 ton houtsnippers nodig.

Regionaal samenwerken voor duurzame productie

Door gebruik te maken van houtsnippers uit het Achterhoekse landschap, creëert ForFarmers regionaal economische, ecologische en maatschappelijke meerwaarde. Met de biomassacentrale vermindert ForFarmers de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van stoom met maar liefst 95%. Door samen te werken met regionale landschapsbeheerders,  steunt ForFarmers veehouders en landschapsorganisaties bij het duurzaam beheren van het landschap en het verbeteren van de biodiversiteit.

Over Coöperatie Streekhout Achterhoek

In de Coöperatie Streekhout Achterhoek werken partijen samen in de productie en afzet van biomassa:

  • de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA, de koepel van de zes agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek), 
  • private partijen
  • Vereniging Natuurmonumenten
  • Staatsbosbeheer

Meer informatie over de Vala http://www.de-vala.nl/of van de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt gericht op het gebied De Graafschap https://www.onderholt.nl/organisatie

Instandhouding coulisselandschap

Gezamenlijke missie van deze partijen is de instandhouding en ontwikkeling van het Achterhoeks coulisselandschap en haar biodiversiteit. Als ‘Coöperatie Streekhout Achterhoek’ leveren zij lokaal de houtsnippers. Hierdoor is het mogelijk om het landschap duurzaam, ecologisch en economisch verantwoord te beheren. Streekhout Achterhoek verwerkt naar schatting ruim de helft van het hout en de houtsnippers die vrijkomen bij het landschapsonderhoud in de Achterhoek. 

ForFarmers Nederland bouwt de biomassacentrale op eigen initiatief. De Innovatie Coöperatie deelt graag dit voorbeeld als waardevolle innovatie in haar werkgebied.