Bodemvoorspeller

Slimme sensoren voor een gezonde bodem

Het weer is voor boeren een serieuze zaak. Het bepaalt wanneer het land bewerkt kan worden. Al eeuwen zijn boeren meester in het voorspellen van het weer. Schapenwolken? Regen op komst! Melkveehouder Erik Smale bedacht dat ook in de bodem veel informatie zit, die kan helpen om duurzamer te boeren. Boeren staan dan wel met de voeten in de klei, maar om te weten wat er in de bodem speelt is meer nodig dan een paar laarzen.

Innovaties komen vaak sneller van de grond in een netwerk, zoals De Innovatie Coöperatie. Smale ontwikkelde met partners bodemsensoren die hij test op zijn eigen melkveebedrijf. Ze geven inzicht in het vochtgehalte en de temperatuur van de bodem. In combinatie met slimme software en de weersvoorspelling is zo het beste moment van bemesten en beregenen te bepalen. Een cross-over van technologie en de agrarische sector draagt zo bij aan een gezondere bodem, schoner oppervlaktewater en verbeterde productie. 

Stap naar de markt

Erik Smale: “De stap zetten naar de markt is een de volgende grote uitdaging. Hiervoor zijn kennis en middelen nodig. Het netwerk van De Agro Innovatie Coöperatie kan hierin een stimulerende rol spelen. We willen de sensoren en het dashboard technisch verder ontwikkelen. Dat levert een beter beeld op van bredere toepassing ervan. Want ik ben ervan overtuigd dat de slimme bodemsensoren ook heel bruikbaar zijn voor waterschappen en terreinbeheerders.’’

Ook interesse?

In het project wordt samengewerkt met ontwikkelaar TREESS en met Boerenverstand als kennispartner. De bodemsensoren zijn bij twee bedrijven geïnstalleerd. De komende tijd wordt gewerkt aan het gebruiksgemak. Heb je ook interesse in de sensoren voor je bedrijf, neem dan contact op met daan@boerenverstand.nl