Toekomstgericht telen

Samen met agrariërs uit de IJsselvallei onderzoekt Hofmeijer Loonwerkbedrijf BV de mogelijkheden voor het telen van andere gewassen. Om deze gewassen te laten zien en te experimenteren met diverse teeltmethodes is een demoveld met ruim twintig gewassen gerealiseerd. Op dit demoveld vond op 25 augustus 2022 een drukbezochte themadag plaats. 

Op het demoveld zijn 22 verschillende gewassen te vinden. Eiwitrijke gewassen, zoals lupine, veldbonen, erwten en luzerne; maar ook diverse mengteelten, nieuwe maisrassen en vezelrijke gewassen, zoals sorghum en vezelhennep. Mede-initiatiefnemer en teeltadviseur Herbert Hofmeijer vertelt: We zien dat er veranderingen afkomen op de landbouw met betrekking tot de te telen gewassen. Boeren zijn zoekende, met name naar eiwitvervangers. We willen boeren laten zien wat de mogelijkheden zijn. Daarom hebben we dit demoveld aangelegd en organiseerden we een themadag.’ Ook buiten deze dag was het demoveld toegankelijk voor belangstellenden. Diverse groepen namen een kijkje en lieten zich informeren en inspireren over de teelt van diverse gewassen. Op onderstaande plattegrond staan alle gewassen op het demoveld weergegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Themadag

Tijdens de themadag, op donderdag 25 augustus 2022, kwamen ruim 140 belangstellenden langs om de gewassen en de nieuwste machines te bekijken. In de ochtend vonden vier workshops plaats. Op interactieve wijze deelden melkveehouders Jan Willem Breukink en Bart Terwel en akkerbouwers Bas Tempert en Frans Koeckhoeven hun praktijkervaringen op het gebied van eiwitteelt en bodem. Deelnemers maakten kennis met machines zoals de biofrees Ortolan, de Ovlac ecoploeg, een precisie zaaimachine van Kverneland en de wiedeg Aerostar en cameragestuurde schoffel; beide van Einböck. Sjoerd Elgersma, directeur van Hofmeijer Loonwerkbedrijf en tevens initiatiefnemer van het demoveld, is zeer tevreden met de belangstelling voor de themadag. “In een open en onderzoekende sfeer werd gesproken over de voor- en nadelen van de teelten en technieken. Naast het inspireren van de bezoekers hopen wij de verbinding tussen de agrarische sector, TBO’s en overheidsinstanties een boost te geven.” Het programma van de themadag vind je hier.

Rol De Innovatie Coöperatie 

De Innovatie Coöperatie is in dit project verantwoordelijk voor de organisatie van de themadag en zocht hierin de samenwerking met het Leernetwerk Natuurinclusieve Landbouw Brummen. Samen met Heidi Uenk, projectleider bij het Leernetwerk, faciliteren wij kennisuitwisseling over eiwit uit eigen regio, bodemkwaliteit en biodivers telen. Daarnaast leverde De Innovatie Coöperatie een financiële bijdrage, om deze dag mogelijk te maken. 

Meer informatie

De Stentor was ook aanwezig tijdens de themadag en maakte deze video. Een fotoserie van Vee & Gewas vind je via deze link. Meer weten over dit project en het initiatief van Hofmeijer Loonwerkbedrijf? Neem contact op via ellen@deinnovatiecooperatie.nl

Toekomstgericht telen: Voor boer, bodem en biodiversiteit!