‘Rijp en Groen’ 2.0

De nieuwe generatie agrarische ondernemers in opleiding is cruciaal voor de toekomst en de doorontwikkeling van de sector. Daarom nam De Innovatie Coöperatie afgelopen najaar het initiatief om verbinding te maken met het onderwijs in de regio. Het initiatief ‘Rijp en Groen’ koppelt studenten van het Zone.college uit Doetinchem aan echte vragen van Lochemse ondernemers in de praktijk.

Op 13 november 2019 gingen de studenten, op het Gemeentehuis in Lochem, aan de slag met vragen uit de boerenpraktijk. Drie ondernemers presenteerden die ochtend hun vragen, aan het eind van de dag moesten de studenten met innovatieve antwoorden en oplossingen komen en deze aan de drie ondernemers presenteren. Een echte snelkookpan, om studenten te stimuleren om uit hun eigen gedachtewereld te komen en naar de modus te stappen om actief naar oplossingen te zoeken. Melkveehouder Tonny Groot Koerkamp uit Harfsen was één van de ondernemers die een praktijkvraag had voor de studenten. Samen met zijn vrouw en twee zoons runt hij zijn melkveebedrijf. “Wij willen weten wat voor ons bedrijf de stal van de toekomst is. Ik was benieuwd of de studenten zouden komen met een antwoord dat ik niet zelf had kunnen bedenken.” 

Aansluiten bij de boerenpraktijk

Vierdejaarsstudent Wilco Enzerink is zelf zoon van een melkveehouder en was één van de deelnemende studenten van deze dag. Hij weet als geen ander dat de boerenpraktijk bijna elke dag weer nieuwe oplossingen vraagt. “Als boer moet je vooruitdenken, want je wil je bedrijf niet steeds hoeven aanpassen aan nieuwe wetten en regels. En de consument heeft ook andere eisen als het gaat om veehouderij. Ze zien de dieren niet alleen graag loslopen in de wei, maar ook in de stal. Dat hebben wij uitgewerkt in ons plan voor Tonny Groot Koerkamp. Een stal, zonder roosters, met op de bodem houtsnippers die stikstof binden. Dat is ook comfortabel voor de koeien. De boer vond het een sympathiek plan.” 

Vervolg: Samen Leren Ondernemen

De uitgewerkte plannen en oplossingen van de studenten zijn niet opzichzelfstaand. Binnen het lesprogramma, aankomend voorjaar, worden alle drie ondernemers verder ondersteund tijdens het Samen Leren Ondernemen (SLO) traject van Kenniswerkplaats Achterhoek, Zone.college en Aeres. Tijdens een traject van ongeveer acht weken gaan HBO en MBO studenten verder met de ondernemersvragen en uitgewerkte oplossingsrichtingen. Gestart wordt met een opstartdag in Dronten, daarna gaan de studenten aan het werk op locatie in Doetinchem en wordt een bezoek gebracht aan de ondernemers. Halverwege het traject is er een expertdag, waarin zij sparren met experts over de oplossingen die de studenten tot zover uitgewerkt hebben. Aan het eind van het traject presenteren ze hun bevindingen in een verslag aan de Lochemse ondernemers. Voor een impressie van de studentendag op 13 november 2019, bekijk de foto galerij: 

Foto credits: Julia Hummel