Maïsbloemen

Zonnebloemen als highway voor insecten

Het idee om akkerranden van maisvelden te verfraaien met zonnebloemen, ontstond in het najaar van 2017 tijdens een gesprek tussen LTO en Carel de Vries als verkenner voor een agro innovatienetwerk. In de zomer van 2018 bloeiden de zonnebloemen al. Een mooi gezicht in het landschap. Aan de randen van de akkers, gonsde het van tevreden insecten en vogels. Het project kreeg veel publiciteit.

Agrariër Hennie Wijnbergen: “Al snel stond een groot aantal partijen achter het idee en begon het uitzoekwerk. Op zoek naar de goede zaden, zaaimethode, geld en deelnemers.  De rol van De Innovatie Coöperatie wasverbindend, oplossend en motiverend. Partijen die elkaar van nature nietautomatisch vinden, trokken het project samen uit de grond.

Duurzame samenwerking

Diezelfde partijen werken nu verder samen aan landschap, landbouw en biodiversiteit. Het gaat hierbij om een samenwerking tussen boeren, loonwerkers, voerleverancier ForFarmers en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging.”

Veel voordelen

Ben Som de Cerff van de Nederlandse BijenhoudersVereniging ziet veel voordelen van de proef met de zonnebloemen. “De boer verliest nauwelijks voedergewas. De zonnebloemen kunnensamen met de mais worden ingekuild als voer voor de koeien. De biodiversiteit neemt toe. In tijden van schaarste zijn de zonnebloemen voor bijen en insecten een welkome bron van stuifmeel en nectar. De langgerekte rijen zonnebloemen verbinden stukken grond met elkaar. Er ontstaat zo een highway voor vlinders, bijen en andere insecten en een lust voor het oog. Het bezorgt ook de boeren een goede naam”.

Toekomst

Het project heeft toekomst. In samenwerking met ANV ’t Onderholt en loonwerker Boschloo maken we plannen om het initiatief uit te breiden. De betrokken partijen gaan zich dan ook hard maken voor steun. Hennie Wijnbergen: ”We gebruiken 2019 om te komen tot een duurzaam model, zodat we de zonnebloemranden volgend jaar opnieuw kunnen planten en we het lint nog langer kunnen maken. Wellicht is ook crowdfunding bij burgers, buitenlui en bedrijven in de toekomst een mogelijkheid voor financiering. Door te innoveren dragen we bij aan een nog mooiere en betere Achterhoek. Wij hopen dat het ook in 2019 gonst langs onze akkers!”