Demovelden Groene Weidemeststof

Nutriënten herwinnen om de bemestingspraktijk duurzamer te maken: dat is waar het project ‘Precisiebemesting met groene meststof’ om gaat. Het project gaat haar tweede jaar in. De afgelopen periode is de samenstelling van de Groene Weide Meststof verder geoptimaliseerd en zijn er demo velden met de Groene Weide Meststof aangelegd in Laren.

We brengen een bezoek aan de demo velden en gaan in gesprek met melkveehouder André de Groot en onderzoeker Robin Walvoort van proefbedrijf De Marke: 

In zes hectare maisland zijn tweeëndertig proefveldjes gemaakt om verschillende niveaus van bemesting te kunnen vaststellen en opbrengst metingen te doen. Op het demoveld wordt de groene weidemeststof (GWM) toegepast, GWM is een geconcentreerde meststof met mineralen uit varkensmest die wordt geproduceerd bij mestverwerking Groot Zevert Vergisting in Beltrum. In deze video vertelt André over de groene weidemeststof en de opzet van het onderzoek. 

Het project is er op gericht om kunstmestgebruik te verminderen en de circulaire economie te versterken door nutriënten te recyclen. Op de proefvelden in Laren worden de verschillen in bemesting geanalyseerd en vergeleken. In samenwerking met diverse ondernemers wordt in kaart gebracht hoe kunstmestvervangers bijdragen aan een duurzamere Achterhoekse maisteelt met minimale emissies.

Dit najaar zullen de eerste resultaten bekend zijn, wil je meer weten over het onderzoek? Neem contact op via info@deinnovatiecooperatie.nl