Missie

De Innovatie Coöperatie is het netwerk van vernieuwers in en rondom de landbouw in de Achterhoek en de Cleantech Regio. De Innovatie Coöperatie brengt vernieuwende ondernemers en hun samenwerkingspartners bij elkaar. Om elkaar te inspireren, voor nieuwe contacten en voor het realiseren van ideeën. De Innovatie Coöperatie zijn wij samen!

Onze missie
Werken aan een sterke en vitale agro&foodsector, die bijdraagt aan een groeiende economie, een aantrekkelijke werkomgeving voor jong talent en een fraai, schoon en biodivers buitengebied. Dit doen we door innovaties van agrariërs en andere MKB-ondernemers aan te jagen. Hiervoor bieden wij directe ondersteuning, organiseren wij inspiratie en bouwen we relevante en ondersteunende netwerken.

Het netwerk van De Innovatie Coöperatie ondersteunt boeren en MKB-ers bij het ontwikkelen en realiseren van nieuwe ideeën. Want innovatie is meer dan een goed idee alleen, het is vooral de succesvolle introductie van dat idee in de praktijk. En daarvoor zijn creativiteit, kennis, kunde, netwerk en geld essentieel. De Innovatie Coöperatie is een open, dynamisch en groeiend netwerk van ondernemers, kennispartijen, onderwijs en overheden dat in steeds wisselende coalities werkt aan telkens nieuwe concepten. Concepten die bijdragen aan een sterke, vitale landbouwsector, een groeiende economie, een aantrekkelijke omgeving voor jong talent en een fraai, schoon, biodivers buitengebied. Kortom, een sector die veel maatschappelijke waarde toevoegt en deuren opent naar de toekomst: Vooruitboeren in de regio!

Lochem oorsprong van De Innovatie Coöperatie
Lochem heeft een grote agrarische sector en een sterk en cross-sectoraal netwerk vanwege de verbinding met de genoemde regio’s. Lochem is met één been vertegenwoordigd in de Cleantech Regio en met één been in de Achterhoek. Als initiatietiefnemer van De Innovatie Coöperatie vormt Lochem de bakermat en het hart van De Innovatie Coöperatie. 

Doe mee
De Innovatie Coöperatie zijn wij samen. Wees welkom! Doe mee! Sluit je aan bij het netwerk van De Innovatie Coöperatie. Neem contact met ons op als u hulp kunt gebruiken bij het realiseren van uw innovatieve idee! 

Kom in contact