Over ons

De Innovatie Coöperatie is het netwerk van vernieuwers in en rondom de landbouw in de Achterhoek en de Cleantech Regio. De Innovatie Coöperatie brengt vernieuwende ondernemers en hun samenwerkingspartners bij elkaar. Om elkaar te inspireren, voor nieuwe contacten en voor het realiseren van ideeën. De Innovatie Coöperatie zijn wij samen!

Het netwerk van De Innovatie Coöperatie ondersteunt boeren en MKB-ers bij het ontwikkelen en realiseren van nieuwe ideeën. Want innovatie is meer dan een goed idee alleen, het is vooral de succesvolle introductie van dat idee in de praktijk. En daarvoor zijn creativiteit, kennis, kunde, netwerk en geld essentieel. De Innovatie Coöperatie is een open, dynamisch en groeiend netwerk van ondernemers, kennispartijen, onderwijs en overheden dat in steeds wisselende coalities werkt aan telkens nieuwe concepten. Concepten die bijdragen aan een sterke, vitale landbouwsector, een groeiende economie, een aantrekkelijke omgeving voor jong talent en een fraai, schoon, biodivers buitengebied. Kortom, een sector die veel maatschappelijke waarde toevoegt en deuren opent naar de toekomst: Vooruitboeren in de regio!

Lochem is met één been vertegenwoordigd in de Cleantech Regio en met één been in de Achterhoek. Lochem heeft een grote agrarische sector en een sterk en cross-sectoraal netwerk vanwege de verbinding met de genoemde regio’s. Hiermee heeft Lochem de positie én reputatie van ‘Agro Innovatie Centrum’ en vormt ze de bakermat en het hart van De Innovatie Coöperatie.

Doe mee
De Innovatie Coöperatie zijn wij samen. Wees welkom! Doe mee! Sluit je aan bij het netwerk van De Innovatie Coöperatie. Neem contact met ons op als u hulp kunt gebruiken bij het realiseren van uw innovatieve idee! 

Carel de Vries, Ellen de Lange en Erik Koldewey

Kom in contact