De Innovatie Coöperatie

Vooruitboeren in de Achterhoek!

Boeren willen vernieuwen en inspelen op de wensen van de samenleving. Dat blijkt onder meer uit een recent onderzoek van dagblad Trouw en Wageningen UR. Met deze vernieuwing versterken bedrijven hun positie in markt en dragen ze bij aan maatschappelijke wensen en uitdagingen op het terrein van landschap, biodiversiteit en klimaat. Tegelijkertijd levert een steeds vernieuwende agro-sector een belangrijke bijdrage aan de regionale economie en werkgelegenheid. Kortom: innovatie leidt tot waardecreatie.